Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Heb oog voor slachtofferschap

Vermoedt je dat je cliënt of patiënt slachtoffer is van een geweldsmisdrijf, een calamiteit of geweld in huiselijke kring? Op het Platform van Professionals van Slachtofferhulp Nederland vind je praktische hulp, kennis en advies om een slachtoffer te herkennen en te helpen. Zoals tips en tools, trainingen in het ondersteunen van slachtoffers en advies bij doorverwijzen. Ook kunnen de experts van Slachtofferhulp Nederland je adviseren over beleid en betrokken partijen ontzorgen bij calamiteiten.

Lees meer

Neem een time-out als de spanningen te hoog oplopen

De afgelopen corona-periode heeft ons laten zien dat spanningen thuis bij iedereen kunnen oplopen. Als het te heftig wordt kan het helpen om een pas op de plaats te maken,  een ommetje te maken, met iemand te praten over je situatie of advies te vragen over wat wijsheid is om erger te voorkomen. Want oplopende spanningen die niet worden opgelost, kunnen leiden tot geweld achter de voordeur. En daar is wat aan te doen.

Lees meer

Vacature Procesregisseur complexe gezinnen

Als Procersregisseur complexe gezinnen werk je met ouders waarbij er sprake is van een beperking, psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Een kenmerk van deze gezinnen is dat zij vaak zorg mijdend zijn. Door de zorg in deze gezinnen te regisseren, worden ernstige...

Lees meer

Online Kenniskringen over complexe scheiding

Jaarlijks krijgen ongeveer 70.000 kinderen in Nederland te maken met een scheiding. Een scheiding is voor alle gezinsleden een ingrijpende gebeurtenis. Omgaan met ouders die in een echtscheiding verwikkeld zijn, kan heel lastig zijn, zeker als er sprake is van veel strijd tussen de ouders en je kan spreken van een complexe scheiding. Veilig Thuis organiseerde in mei, juni en juli drie online kenniskringen. De laatste twee kenniskringen over complexe scheidingen vinden in november plaats.

Lees meer

Politie Podcast over stalking

Claudia en Roos, twee slachtoffers van stalking vertellen hun verhaal. Hun leven staat op zijn kop als hun ex niet stopt met contact zoeken. Dat gaat van honderden telefoontjes, appjes en e-mails, tot bedreigingen en mishandelingen. Hierover kun je horen in de driedelige podcast van de politie over stalking. 

Lees meer

Campagne tegen ongewenst seksueel gedrag

Heb je zin? Vind je het lekker? Vond je het fijn? Het zijn belangrijke vragen waarmee jongeren voor, tijdens en na een intiem moment hun seksuele wensen en grenzen bespreekbaar kunnen maken. Om jongeren te motiveren hierover een gesprek te voeren en zo ongewenst gedrag te voorkomen, heeft het ministerie van VWS, in samenwerking met Sense, deze week de campagne ‘Zin? Lekker? Fijn? – Praat met elkaar over wat je wel en niet wil’ gelanceerd.

Lees meer

Lichamelijke klachten volwassenen door kindertrauma

Volwassenen die in hun jeugd misbruikt, mishandeld of verwaarloosd zijn, hebben aanzienlijk meer kans op chronische lichamelijke ziekten, al dan niet in combinatie met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de VU en het Trimbos-instituut.

Lees meer

Masterclasses ouderenmishandeling najaar 2021

Professionals spelen een belangrijk rol bij het signaleren van en hulp bieden bij ouderenmishandeling. Uit de praktijk blijkt dat veel professionals hier vragen over hebben. Komend najaar worden door Movisie 3 gratis digitale masterclasses over verschillende aspecten van ouderenmishandeling gegeven.

Lees meer