Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Programma Geweld Hoort Nergens Thuis presenteert eindrapporttage

Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de eindrapportage van het programma, die in december naar de Tweede Kamer is verstuurd, blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Lees meer

Kwart van basisscholen heeft te maken met online shaming

Een op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen, blijkt uit onderzoek van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar het basis- en voorgezet onderwijs. Dat terwijl scholen op dit moment niet verplicht zijn om les te geven over online shaming.

Lees meer

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling

Dit voorjaar worden in de regio weer 2 trainingen voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg aangeboden. VWS verplicht in het programma “Geweld hoort nergens thuis’, een geschoolde aandachts-functionaris voor organisaties die met de Meldcode huiselijk geweld moeten werken. De aandachtsfunctionaris functioneert als aanspreekpunt (zowel intern als extern) en draagt verantwoordelijkheid voor de interne toets op naleving van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte Meldcode gekoppeld zijn. Om deze taken goed uit te voeren, worden in deze training handvatten aangereikt. 

Lees meer

Hoe betrek je het kind zelf bij vermoedens van kindermishandeling?

Als je je zorgen maakt om een kind, wil je het kind helpen. Maar hoe betrek je het kind nu écht en waarom is dat zo belangrijk? In het najaar van 2020 lanceerde Augeo Founcation de succesvolle campagne ‘Kind Centraal’. De zes oefeningen daarvan en alle informatie staat nu handig bij elkaar. Fijn voor iedereen die werkt met kinderen!

Lees meer

Seksueel geweld sneller en vaker aangepakt

Door de nieuwe Wet seksuele misdrijven zullen aangiftes voor verkrachting en online-zaken zoals sexchatting naar verwachting sneller en vaker worden opgepakt. Het wetsvoorstel wordt deze week aangeboden voor advies aan de Raad van State, na instemming door de ministerraad begin december.

Lees meer

Voormalig pleger René Haring: ‘AA voor plegers huiselijk geweld hard nodig’

René Haring werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Inmiddels zet hij zich al zes jaar in voor het verminderen van agressie en geweld. Hulpverleners kunnen nog heel veel leren over wat er in het hoofd van een pleger omgaat, zegt Haring. ‘Er is geen betere acteur dan een pleger van huiselijk geweld.’ Afgelopen donderdag was hij een van de sprekers tijdens de webinar ‘Focus op de pleger – deel van het geheel’.  Onderstaand artikel over hem verscheen in Zorg en Welzijn. 

Lees meer

Casuïstiekoverleg ouderenmishandeling

In sommige zaken kun je op geen enkele wijze een doorbraak krijgen, dit tot grote frustratie bij de melder/ketenpartners en soms ook families. Wat doen Veilig Thuisorganisaties en ketenpartners met zaken wanneer je toch af moet sluiten en de situatie eigenlijk niet naar tevredenheid afgerond is? Het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling organiseert hierover een digitale casuïstiekbijeenkomst.

Lees meer

Methode RelatieWijs digitaal beschikbaar

Begin volgend jaar komt de nieuwe, digitale versie van de methode RelatieWijs beschikbaar. RelatieWijs ondersteunt professionals in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. Ook biedt de methode handvatten om er adequaat op te reageren.

Lees meer

Webinar-weken zonder geweld

Wat doe jij als je te maken krijgt met vormen van geweld in je werk als (sociaal) professional? Ben je op zoek naar methodieken en praktische tips over hoe je hier mee om kunt gaan? In zes webinars over uiteenlopende onderwerpen rond geweld geeft Movisie je concrete tools in handen.

Lees meer

Intergenerationele overdracht doorbreken

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 40 procent van de ouders die in een onveilige situatie zijn opgegroeid, hun eigen kinderen ook in onveilige situaties brengen: het patroon van geweld of verwaarlozing herhaalt zich. Lang niet altijd kopiëren zij het gedrag van hun eigen ouders. Er zijn ouders die zelf geslagen zijn en hun eigen kinderen verwaarlozen. Of moeders die als kind verwaarloosd en geslagen zijn. die een relatie met een gewelddadige partner krijgen, waardoor de mishandeling zich in hun eigen gezin voortzet. En over-beschermende ouders. Maar uit dat onderzoek blijkt dus ook dat het het merendeel van de ouders wél lukt het om hun kinderen veiligheid te bieden. Wat doen zij anders. Welke factoren spelen daarin een rol?

Lees meer