Gratis bereikbaar op 0800 2000

Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Opzet of ontspoorde mantelzorg?

AQH6663.TIFDoor de toenemende vergrijzing worden in de toekomst meer mensen afhankelijk van de zorg van anderen. De langdurige verzorging van een oudere kan worden ervaren als een te zware last, waardoor de mantelzorger of verzorgende niet meer goed voor de oudere kan zorgen. Dit kan leiden tot een verkeerde behandeling van de oudere. Dit noemen we ontspoorde mantelzorg. Een belangrijk kenmerk van ontspoorde zorg is dat deze niet opzettelijk is.
Bij ouderenmishandeling is wel sprake van opzet. Ouderenmishandeling is mishandeling van een oudere door iemand uit het directe netwerk van de oudere. Dit kan een familielid, vriend of kennis, hulpverlener of een mantelzorger zijn. Vaak is het slachtoffer deels of helemaal afhankelijk van deze persoon. Het  kan gaan om lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld maar ook om financiële uitbuiting of het onthouden van (medische) zorg. Voorbeelden van moedwillige mishandeling zijn uitbuiting, pesterijen en het afreageren van agressie.

Taboe

Zowel opzettelijke mishandeling als ontspoorde zorg zijn onaanvaardbaar. Op het onderwerp rust nog steeds een groot taboe. Slachtoffers treden niet snel naar buiten met deze problematiek. Maar ook overbelaste mantelzorgers geven niet makkelijk toe dat ze de zorg eigenlijk niet (meer) aankunnen. Als het probleem niet op tafel komt, kan het moeilijk worden aangepakt. Maar er is hulp mogelijk. Soms verbetert de situatie al aanzienlijk door de mantelzorger te ondersteunen. Bij opzettelijke mishandeling zijn andere stappen mogelijk om de situatie te keren.

Je kunt bij ons terecht

Folders en factsheets

Folder voor mantelzorgers van ouderen: Veilig Thuis HM Als de zorg voor een oudere teveel wordt...
Factsheet ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg
Factsheet financiele uitbuiting

Voor meer achtergrondinformatie, lees de Factsheet ouderenmishandeling 2016 en de Factsheet ontspoorde mantelzorg (alle leeftijden).