Gratis bereikbaar op 0800 2000

Werkplaats Samen organiseert 13 september een conferentie met uiteenlopende thema’s . Eén van de workshops gaat over moreel beraad bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Het werken met gezinnen waar kindermishandeling speelt of vermoed wordt, gaat per definitie over het werken met risico’s, over kansen en onzekerheden. Soms moeten er moeilijke besluiten worden genomen, die ingrijpend zijn voor ouders en die ook professionals beroeren.

Deze workshop gaat er over hoe je samen kunt werken met ouders wanneer zich morele dilemma’s voordoen, waarbij onzekerheid voor beide partijen tastbaar is. Aan de hand van een casus houden we een Moreel Beraad, waarin de deelnemers een actieve rol vervullen. Zodat aan het einde vragen en dilemma’s helder zijn, iedereen zich gehoord voelt en een gedragen besluit genomen kan worden. Ook als er nog veel onzekerheden zijn.

De workshop wordt verzorgd Ruth Spijkerboer, docent/senioronderzoeker Hogeschool Leiden, en Henrique Sachse, Arts Maatschappij en Gezondheid, werkzaam als vertrouwensarts bij het Zorg- en Veiligheidshuis / Veilig Thuis Hollands Midden. Ruth is gespreksleider moreel beraad, trainer gespreksleider moreel beraad. Zij is lid van de SAMEN-Leernetwerken Kwetsbare Gezinnen en Kindermishandeling (LNW KM). Zij onderzoekt in een postdoc onderzoek de bijdrage van moreel beraad met cliëntparticipatie aan het vergroten van cliëntregie en aan het omgaan met de morele dilemma’s die zich voordoen rond cliëntparticipatie en cliëntregie.

Het LNW KM maakt een doorstart onder leiding van Remy Vink (TNO) en Henrique. Tijdens deze workshop zullen we jullie informeren over de ambities en plannen. Aan het einde horen we graag jouw mening!

Meer info