Gratis bereikbaar op 0800 2000

De vakantieperiode komt eraan, een periode waarin er meer risico is op gedwongen huwelijken en achterlating. Jaarlijks worden jongeren achtergelaten of gedwongen tot een huwelijk in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. In dit bericht informeren we je over wat jij als professional kan doen als er zorgen zijn over een jongere waar dit mogelijk speelt. Ook brengen we de toolkit van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) onder de aandacht.

Deel je zorg op tijd met Veilig Thuis: 0800-2000

Ook als professional kun je te maken krijgen met deze vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Wet Meldcode is hierop van toepassing. Bij huwelijksdwang en achterlating is het belangrijk dat je eerst (anoniem) contact opneemt met Veilig Thuis voor advies voordat je in gesprek gaat met de jongere. Bekijk de signalenkaart, waarin tips staan over het herkennen van signalen en hoe je in gesprek kunt gaan. Kijk ook op de website van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating voor een toolkit.

Heb je vermoedens of signalen voor (angst voor) huwelijksdwang of achterlating? Aarzel niet om contact op te nemen met Veilig Thuis. Je kunt je zorgen ook anoniem bespreken. Voor het maken van een melding, vragen of advies kun je contact met ons opnemen.