Gratis bereikbaar op 0800 2000

Kindermishandeling en verwaarlozing

Vaker verwaarlozing dan slaan

Kindermishandeling 3BKinderen hebben een veilige opvoedingsomgeving nodig om gezond op te groeien. Niet voor alle kinderen is dit vanzelfsprekend. Jaarlijks worden in Nederland minimaal 119.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Kindermishandeling komt voor in verschillende vormen. In gezinnen waarin één of meer kinderen worden mishandeld, komen vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor. Bij elke vorm van kindermishandeling kan de ernst variëren van licht tot zeer ernstig. De duur en hoe vaak het geweld voorkomt bepalen mede de ernst en de gevolgen van de mishandeling.

Lichamelijke verwaarlozing

Bij lichamelijke verwaarlozing komen ouders of opvoeders gedurende langere tijd onvoldoende tegemoet aan de lichamelijke basisbehoeften van het kind. Het krijgt niet de zorg en verzorging waar het gezien zijn leeftijd en ontwikkeling behoefte en recht op heeft.

Lichamelijke mishandeling

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden of het kind laten vallen. Bijzondere vormen zijn het shakenbabysyndroom, Münchhausen-by-proxysyndroom en meisjesbesnijdenis.

Psychische verwaarlozing

Bij geestelijke of emotionele verwaarlozing schieten de ouders of opvoeders doorlopend tekort in het geven van positieve aandacht aan het kind. Daarmee negeren ze de basisbehoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun.

Psychische mishandeling

Van geestelijke of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en hun gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind. Ze schelden het kind regelmatig uit of maken het kind opzettelijk bang.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. Door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk of door dwang en geweld van de volwassene kan het kind die aanrakingen of gedwongen seksuele handelingen niet weigeren.

Getuige van huiselijk geweld

Kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin zien of horen ruzies tussen hun ouders of opvoeders. Ze worden geconfronteerd met de gevolgen, bijvoorbeeld verwondingen bij de ouder of het moeten vluchten van een ouder. Ook (v)echtscheidingen van ouders of verzorgers kunnen een grote en negatieve invloed hebben op kinderen en hun gevoelens van veiligheid.

Je kunt bij ons terecht.

Met onderstaande tekening kunnen we kinderen uitleggen wat Veilig Thuis doet na een melding. 

Meer informatie

Factsheet kindermishandeling
Factsheet kindermishandeling obv oudersignalen kindcheck
Factsheet vechtscheiding
Nederlands Jeugd Instituut