Gratis bereikbaar op 0800 2000

Folder publiek

Ik zoek hulp

Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling…

gaat over lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld dat in de huiselijke of familiekring wordt gepleegd. Ook verwaarlozing valt hieronder. Het kan zich afspelen tussen (ex-)partners, gezins- en familieleden. Er is dus een persoonlijke band tussen het slachtoffer en de pleger van het geweld. Het geweld kan iedereen treffen: vrouwen, mannen, kinderen, volwassenen en ouderen.

Advies en informatie

Veilig Thuis biedt een luisterend oor, geeft advies en informatie en denkt mee over oplossingen. Als er hulp van buitenaf nodig is, verwijzen we je door naar de juiste hulp. Je hoeft jezelf of degene waarover je je zorgen maakt niet met naam te noemen. Het kan dus anoniem.

Melden

Als je wilt dat Veilig Thuis de situatie aanpakt en verder onderzoekt, dan kun je een melding doen. Hiervoor hebben we wel je naam en andere gegevens van jou of de persoon waarover je je zorgen maakt nodig. Anders kunnen we niets beginnen.

Je kunt bij ons terecht.

Bescherming persoonsgegevens

Je wilt dat je gegevens bij ons veilig zijn. Veilig Thuis Hollands Midden verbindt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het opslaan, verwerken en delen van je gegevens. Je leest er hier (link) meer over.

Werkwijze

Veilig Thuis Hollands Midden werkt volgens het landelijk Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019 (pdf).