Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Deel je ervaring met de MantelScan

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De MantelScan is een aantal jaren geleden opgenomen in de databank effectieve interventies. Movisie roept gebruikers van de MantelScan op om de ervaringen te delen voor de herbeoordeling. 

Lees meer

Kinderen betrokken in een derde van alle huiselijk geweld zaken op ZSM

Bij minstens een derde van de meldingen bij ZSM van huiselijk geweld is een minderjarige betrokken. Meestal zijn minderjarigen getuige van geweld tussen hun ouders. Om de meldingen van huiselijk geweld en de betrokkenheid van minderjarigen in kaart te brengen, hebben onderzoekers van Politie & Wetenschap gedurende een aantal maanden binnengekomen meldingen van huiselijk geweld bij een ZSM-locatie bestudeerd. Daarbij zijn ook effecten en gevolgen van de Corona-pandemie betrokken. 

Lees meer

Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt

Door vroegtijdig te signaleren van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland kunnen professionals veel leed bij jongeren en vrouwen voorkomen. Jaarlijks worden er jongeren gedwongen te trouwen en kinderen, jongeren en vrouwen achtergelaten in het buitenland. Het LKHA start de campagne Herkenbaar? om meer bekendheid hieraan te geven, zodat professionals beter in staat zijn de signalen en risico’s op te merken.

Lees meer

Ervaringsdeskundigen aan het woord: Podcast ‘De reis naar herstel’

In de podcast-serie ‘De reis naar Herstel’ vertellen vier ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld over wat zij hebben meegemaakt en hoe zij de weg naar herstel hebben gevonden. Het zijn alle vier verhalen vol hoop, goede moed en optimisme. Ondanks alles wat zij hebben meegemaakt, hebben Esther, Marten, Roos en Marianne de weg terugvonden. Naar zichzelf en naar een beter leven.

Lees meer

Werken aan veerkracht bij kinderen

Stress en tegenslag horen bij het leven. Wie van jongs af leert daar goed mee om te gaan, ontwikkelt veerkracht. Kinderen die thuis onveilig opgroeien hebben er extra steun en begeleiding bij nodig – van een betrouwbare volwassene zoals jij. Hoe je dat doet? Daarover gaat het nieuwste nummer van Augeo Magazine.

Lees meer

Kabinet versterkt aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met regeringscommissaris

Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland. Daarbij moet onder andere de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden doorbroken.

Lees meer

Factsheet over intieme terreur

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld die gekenmerkt wordt door een patroon van controle en dwang. Het wordt echter vaak niet herkend.  Doel van de nieuwe factsheet is  om aan een breed publiek van professionals in het domein van zorg en veiligheid, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en sportverenigingen toe te lichten wat intieme terreur is. Het is belangrijk daarbij te realiseren dat deze vorm van partnergeweld niet de meest voorkomende is maar wel zeer hoge risico’s met zich meebrengt.

Lees meer

Programma Geweld Hoort Nergens Thuis presenteert eindrapporttage

Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de eindrapportage van het programma, die in december naar de Tweede Kamer is verstuurd, blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen.

Lees meer