Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

Vacatures Zorg- en Veiligheidshuis

Op 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH) van start gegaan. Dit is een samenvoeging van het Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Basiszorg Kwetsbare Kinderen (BKK), Crisisinterventieteam (CIT), Jeugdpreventie Team (JPT)  en Meldpunt Zorg en Overlast (MZO) in de regio Hollands Midden. We werken aan een nieuwe integrale website. Tot die tijd kun je o.a. op deze website van Veilig Thuis vacatures vinden.

Lees meer

HulpApp als je te maken hebt met huiselijk geweld

De Hulpapp is voor en door ervaringsdeskundigen huiselijk gemaakt. Het helpt je makkelijk de weg te vinden naar hulp en ondersteuning in Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden. Daarnaast vind je op de hulpapp informatie in de vorm van blogs, artikelen en cursussen over huiselijk geweld. De HulpApp is zowel een app die je op je telefoon kunt installeren, als een website. Je kunt de informatie vinden in het Nederlands, Engels en Turks.

Lees meer

Chat Veilig Thuis vanwege avondklok ook ’s avonds bereikbaar

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft Veilig Thuis besloten vanwege de avondklok de komende 3 weken ook ’s avonds bereikbaar te zijn voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat de chat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 22 u. gebruikt kan worden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat Veilig Thuis laagdrempelig beschikbaar is nu mensen meer thuis moeten zijn, waardoor spanningen kunnen oplopen. Het zijn bijzondere tijden, die extra inzet van ons vragen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de beschikbaarheid van de chat uit te breiden. De chat is er voor slachtoffers en plegers maar ook voor hun familieleden, buren en anderen in hun nabije omgeving.  Je vindt onze chat op deze website.

Lees meer

Video: werkt de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

Om kindermishandeling en huiselijk geweld effectief aan te kunnen pakken, is het nodig dat je weet wat er precies speelt. Hoeveel geweld is er in de gezinnen? Hoe vaak komt dat voor? Hoe ernstig is dat geweld? Welke hulp is effectief? Het Verweij-Jonker instituut publiceerde eind vorig jaar de resultaten van het onderzoek Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen? Om het lijvig onderzoek breed onder de aandacht te brengen bij gemeenten en professionals zijn een aantal handige materialen uitgebracht.

Lees meer

Veilig Thuis ook in 2021 via chat bescheikbaar

Ook in 2021 kunnen slachtoffers, omstanders en plegers via de chat rechtstreeks bij een medewerker van Veilig Thuis advies vragen over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de tijdens de coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid verlengd tot – in ieder geval – eind 2021.

Lees meer

Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland en adviseert de regering over de aanpak van deze problematiek. De Nationaal Rapporteur geeft onder andere invulling aan deze taak door jaarlijks monitors uit te brengen op beide thema’s. Deze slachtoffermonitor gaat over de aard en omvang van de groep slachtoffers van mensenhandel in Nederland in de periode 2015-2019.

Lees meer

Hoe hou ik onze relatie gezond en veilig? Met zelftest en tips

In meer dan 100 landen wordt tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen), en 10 december (internationale mensenrechten dag) actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Misschien ben jij een van die vrouwen of meisjes waarvoor deze campagne is bedoeld. Hoe verloopt jouw relatie? Heb je een gezonde relatie? Ben je veilig? Doe de zelftest en doe je voordeel met de tips.

Lees meer