Gratis bereikbaar op 0800 2000

Nieuws

15 juni: Dag tegen Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling. Niet meteen de eerste vorm van mishandeling waar je aan denkt. En toch gebeurt het vaak. Een op de twintig ouderen – dat is 5% - heeft last van mishandeling. Het lastige aan ouderenmishandeling is dat het vaak niet goed zichtbaar is voor de...

Lees meer

De rol van gender bij huiselijk geweld

Gender – de beelden, opvattingen en verwachtingen die we hebben van mannelijkheid en vrouwelijkheid – speelt een grote rol in het ontstaan en blijven bestaan van huiselijk geweld. Hoe? En op welke manier kun je daar als professional rekening mee houden? Dat lees je in de speciale editie van Augeo Magazine.

Lees meer

Deel je ervaring met de MantelScan

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De MantelScan is een aantal jaren geleden opgenomen in de databank effectieve interventies. Movisie roept gebruikers van de MantelScan op om de ervaringen te delen voor de herbeoordeling. 

Lees meer

Kinderen betrokken in een derde van alle huiselijk geweld zaken op ZSM

Bij minstens een derde van de meldingen bij ZSM van huiselijk geweld is een minderjarige betrokken. Meestal zijn minderjarigen getuige van geweld tussen hun ouders. Om de meldingen van huiselijk geweld en de betrokkenheid van minderjarigen in kaart te brengen, hebben onderzoekers van Politie & Wetenschap gedurende een aantal maanden binnengekomen meldingen van huiselijk geweld bij een ZSM-locatie bestudeerd. Daarbij zijn ook effecten en gevolgen van de Corona-pandemie betrokken. 

Lees meer

Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt

Door vroegtijdig te signaleren van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland kunnen professionals veel leed bij jongeren en vrouwen voorkomen. Jaarlijks worden er jongeren gedwongen te trouwen en kinderen, jongeren en vrouwen achtergelaten in het buitenland. Het LKHA start de campagne Herkenbaar? om meer bekendheid hieraan te geven, zodat professionals beter in staat zijn de signalen en risico’s op te merken.

Lees meer

Ervaringsdeskundigen aan het woord: Podcast ‘De reis naar herstel’

In de podcast-serie ‘De reis naar Herstel’ vertellen vier ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld over wat zij hebben meegemaakt en hoe zij de weg naar herstel hebben gevonden. Het zijn alle vier verhalen vol hoop, goede moed en optimisme. Ondanks alles wat zij hebben meegemaakt, hebben Esther, Marten, Roos en Marianne de weg terugvonden. Naar zichzelf en naar een beter leven.

Lees meer