Gratis bereikbaar op 0800 2000

Uw rechten als cliënt of betrokkene

 

Bent u bij Veilig Thuis Hollands Midden gemeld?

Dan nemen wij contact met u op. We sturen u ook een brief met bijlage met informatie over Veilig Thuis, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u heeft. Lees hier de bijlage bij de brief: U bent gemeld bij Veilig Thuis.

Hieronder vertellen we in het kort over uw belangrijkste rechten:

  • recht op bescherming van uw gegevens;
  • recht om een klacht in te dienen;
  • recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon.

Bescherming van uw gegevens

Veilig Thuis bewaart uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en Burgerservice Nummer (BSN) in een digitaal dossier. In dit dossier staat ook inhoudelijke informatie die Veilig Thuis over u en uw gezinsleden heeft ontvangen of heeft verzameld.  Veilig Thuis gebruikt deze gegevens om haar wettelijke taken uit te voeren. Deze zijn omschreven in de Wet op de Maatschappelijk Ondersteuning (WMO 2015). Daarbij eist de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat Veilig Thuis behoorlijk en zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaat. Veilig Thuis moet zorgen voor een goede beveiliging, zodat onbevoegde personen en instanties er geen inzage in kunnen krijgen. Veilig Thuis Hollands Midden doet mee aan de pilot waarbij gegevens over het gezag worden opgevraagd.

Veilig Thuis Hollands Midden is onderdeel van Hecht ZVH Hollands Midden. Lees meer over het onderwerp Privacy en Persoonsgegevens op de site van Hecht. Hier staat onder andere de privacyverklaring en het privacyreglement.  

  • NB: Het chatten met Veilig Thuis door niet-professionals is 100% anoniem. Wij weten niet wie u bent en dit hoeft u ons ook niet te vertellen. Het chatgesprek is niet terug te herleiden naar u als persoon. Zie verder de privacyverklaring van Hecht.

Niet tevreden? U heeft het recht een klacht in te dienen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het wel eens gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat de dienstverlening niet verloopt zoals u verwacht. Is dit het geval, wilt u ons dat dan laten weten? Probeer er samen met de medewerker of eventueel de leidinggevende uit te komen. Bent u dan nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie van de GGD Hollands Midden. Lees de klachtenprocedure op de website van GGD en gebruik het klachtenformulier om uw klacht kenbaar te maken. Zo kan Veilig Thuis blijven werken aan het verbeteren van haar dienstverlening.

 

Uw recht op ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Wilt u bijgestaan worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij vragen en klachten over Veilig Thuis? Dan kunt u contact opnemen met Jeugdstem. Jeugdstem ondersteunt bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten en begeleidt het traject naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is er voor alle betrokkenen bij Veilig Thuis: kinderen, jongeren, ouders, volwassenen en ouderen als ook professionals. Jeugdstem is te bereiken via info@jeugdstem.nl en telefoon 088-5551000. Meer informatie over de vertrouwenspersonen en wat zij voor u kunnen betekenen vindt u op de website van Jeugdstem.