Gratis bereikbaar op 0800 2000

Huiselijk geweld en dierenmishandeling

Huiselijk geweld en dierenmishandeling gaan vaak samen. In ruim de helft van de gevallen van huiselijk geweld is ook sprake van dierenmishandeling. En in een kwart van de gevallen begon de mishandeling bij het huisdier.

Bij huiselijk geweld kan dierenmishandeling een reden zijn om geen hulp te zoeken: uit angst dat de mishandeling van het dier erger wordt, durft een slachtoffer soms die stap niet te zetten. Maar het is belangrijk om dan toch iets te doen. Dat is beter voor zowel mens als dier.

Dierenmishandeling en huiselijk geweld melden

Als je signalen opvangt die op dierenmishandeling kunnen duiden, is het van belang dat je dit zo snel mogelijk meldt via telefoonnummer 144, het landelijk meldnummer dierenmishandeling (zie website Dierenbescherming voor meer info).

Vaak is het zo dat dierenmishandeling en huiselijk geweld samengaan. In het geval van huiselijk geweld kan je contact opnemen met Veilig Thuis.

Signalen bij huisdieren

Er zijn verschillende tekenen van dierenmishandeling. Als het dier bijvoorbeeld vaak verwondingen heeft, of zich angstig en teruggetrokken gedraagt, dan kan dat een teken van mishandeling zijn. Een ander teken is verwaarlozing of een ruwe manier van omgaan met het dier.

  • Afwijkend gedrag, vaak schrikachtig of gedragsproblemen (blaffen)
  • Fysiek letsel zoals brandwonden en kale plekken
  • Letsel lijkt niet over te gaan of steeds terug te keren
  • Laag gewicht
  • Specifiek letsel aan geslachtsorganen (bij pony of paard)
  • Komt opvallend vaak voor bij jonge terriërs of jonge katten (dieren worden niet oud)
  • Eigenaar gedraagt zich afwijkend naar het dier
  • Er zijn teveel dieren in het gezin

Belang van aangifte doen

Wanneer aangifte van de dierenmishandeling wordt gedaan, kan het dier in veiligheid worden gebracht. Vervolgens kan het dier nader worden onderzocht op eventuele verwondingen en onbehandelde breuken. Soms kan het letsel bij het dier zelfs als doorslaggevend bewijs dienen tegen de veroorzaker van geweld tegen huisgenoten.

Meer info