Gratis bereikbaar op 0800 2000

Voorlichting en scholing

  • Wil je een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en de rol van de verbeterde wet meldcode daarin?
  • Wil je meer weten over partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling?

Voor deze vragen kun je terecht bij Veilig Thuis Hollands Midden.

Kennisoverdracht en ondersteuning

Veilig Thuis biedt korte voorlichting, workshops en gastlessen van maximaal anderhalf-2 uur over de eigen werkwijze en huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Bij uitzondering bieden wij specifieke trainingen aan. Ons aanbod is er primair voor beroepskrachten die onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen en werkzaam zijn in de regio Hollands Midden (regio Duin-Bollenstreek-Leiden-Alphen a.d. Rijn-Gouda). Ook vrijwilligers en studenten kunnen een voorlichting aanvragen. Als we niet aan je vraag kunnen voldoen, denken we graag met je mee en kunnen we contactgegevens verstrekken van goede free lance trainers.

Ons doel is bewustwording, kennis over te dragen en handelingsmogelijkheden aan te reiken, afgestemd op de beroepspraktijk. Samenwerking gebaseerd op partnerschap staat daarbij voorop. In principe vindt de voorlichting of scholing plaats op locatie bij de opdrachtgever.

Open aanbod

Veilig Thuis organiseert soms voorlichtings/scholingsactiviteiten met open inschrijving voor diverse beroepskrachten en instellingen. Deze worden aangekondigd op de nieuwsladder van deze website. Ook brengen wij het werkveld op de hoogte via digitale mailings, bijvoorbeeld over onze Kenniskring Huiselijk Geweld & Kindermishandeling.

Meer informatie

Veilig Thuis Hollands Midden: info@veiligthuishm.nl, tel. 088-308 36 36.