Gratis bereikbaar op 0800 2000

De medewerkers van Veilig Thuis sturen e-mails met cliëntgegevens, of gegevens die herleidbaar zijn tot een cliënt, versleuteld op. Hiervoor gebruikt Veilig Thuis de diensten van Zivver.

Veilig Thuis valt onder de Wet datalekken en heeft de plicht zorg te dragen voor het veilig omgaan met privacy-gevoelige informatie. Zivver versleutelt daarom de e-mails van Veilig Thuis waarin cliëntgegevens staan of gegevens die herleidbaar zijn tot een cliënt. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot het bericht. Ook hackers niet. We raden professionals aan om in het mailcontact met Veilig Thuis, zoals bij het versturen van een ingevuld meldformulier, ook gebruik te maken van een beveiligde maildienst.