Gratis bereikbaar op 0800 2000

Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel we bij het maken en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. Veilig Thuis Hollands Midden kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Verwijzing
Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Veilig Thuis Hollands Midden worden beheerd en waarover Veilig Thuis Hollands Midden geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Veilig Thuis Hollands Midden dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.