Gratis bereikbaar op 0800 2000

De vakantieperiode komt er aan. In de aanloop naar de schoolvakanties ontvangt Veilig Thuis vaak een toename van meldingen met zorgen over kinderen en jongeren die naar het land van herkomst van hun ouders op vakantie gaan of moeten. In deze periode wordt de kans op gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland weer groter. Wat kun je als leerkracht of andere professional doen als je je zorgen maakt? De landelijke campagne over huwelijksdwang en achterlating, die 17 juni van start gaat, geeft je handvatten en tips. 

 

Landelijke campagne

Jaarlijks worden er kinderen en jongeren achtergelaten of gedwongen tot een huwelijk in het buitenland, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Hoewel deze problematiek het hele jaar door speelt is de zomervakantieperiode extra risicovol omdat er dan vaker en meer mensen afreizen naar landen van herkomst.

Het is belangrijk te beseffen dat het niet alleen jongeren treft: ook kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen achtergelaten worden. Ze kunnen losgerukt worden uit hun vertrouwde omgeving omdat ouders een andere soort opvoeding voor hun kind wensen of vanwege een complexe scheiding waarbij het kind inzet is van strijd. Het belang van het kind of de jongere wordt daarbij uit het oog verloren.

De jaarlijkse campagne tegen huwelijksdwang en achterlating start dit jaar op 17 juni en loopt tot de zomervakantie begint. Op social media en radiostation FunX worden professionals en jongeren geïnformeerd en alert gemaakt. Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (link)stelt een toolkit beschikbaar met een folder voor (mogelijke) slachtoffers, een podcast over de campagne en een video over tips en signalen. Deze toolkit is op 17 juni beschikbaar. Lees nu al in de Signalenkaart huwelijksdwang en achterlating (download)tips over het herkennen van signalen en hoe je in gesprek kunt gaan.

 

Deel je zorg op tijd met Veilig Thuis: 0800-2000

In de aanloop naar de schoolvakanties ontvangt Veilig Thuis vaak meer meldingen van leerkrachten met zorgen over hun leerlingen. Leerlingen worden stiller, of spreken over hun angst om op vakantie te gaan. Of ze vertonen ander afwijkend gedrag. Heb je zorgen om een leerling die  naar een land gaat waar sprake kan zijn van uithuwelijking of achterlating, neem dan zo snel mogelijk contact op met Veilig Thuis. Zo kunnen we er nog op tijd bij zijn, als dat nodig is.

Je kunt je zorgen ook anoniem bespreken. Voor het maken van een melding, vragen of advies kun je ons bellen op 0800-2000. Voor meer informatie kun je terecht op onze website.