Gratis bereikbaar op 0800 2000

Minister Dekker (Rechtsbescherming) is met minister De Jonge (VWS), het CBS en het WODC in gesprek om vanaf 2020 tweejaarlijks een monitor seksueel geweld en een monitor huiselijk geweld te laten uitvoeren. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het is de bedoeling dat het CBS de monitors gaat uitvoeren onder de populatie van 15 jaar en ouder. Ze zullen worden gekoppeld aan de Veiligheidsmonitor, waarmee de verkregen data verrijkt wordt.

Motie van Van Nispen

Dekker gaat hiermee in op de motie van SP-Kamerlid Van Nispen, die pleitte voor het verrichten van periodiek wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik en geweld én het in kaart brengen van de effecten van de aanbevelingen van de verscheidene commissies in het kader van seksueel misbruik en geweld.

Betere bescherming

Wat betreft het tweede deel van die motie laten Dekker en De Jonge onderzoek uitvoeren naar de ontwikkelingen die er in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden voor een betere bescherming van kinderen én volwassenen. Daarbij wordt gekeken naar aanbevelingen van onder meer de commissies Deetman, De Vries en Samson.

Meer informatie

externe linkKamerbrief Slachtofferbeleid minister Dekker (Rechtsbescherming)
externe linkMotie Michiel van Nispen c.s. over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik en geweld