Gratis bereikbaar op 0800 2000

Vorig jaar heeft Transgender Netwerk Nederland [TNN] onderzoek gedaan naar het geweld dat transgender personen in Nederland meemaken. Hieruit blijkt onder andere dat 40 procent van de trans personen regelmatig in de huiselijke sfeer incidenten zoals psychisch of (lichte vormen van) fysiek geweld heeft meegemaakt. Het is belangrijk dat beroepskrachten in de hulp- en zorgverlening zich bewust zijn van de aard en omvang van deze extra kwetsbaarheid onder transgender mensen.

7% van de respondenten maakt evident huiselijk geweld mee, zoals gedwongen seksuele handelingen, stalken en zwaar fysiek geweld. Opvallend is dat het daderprofiel van huiselijk geweld tegen de gevraagde transgender personen sterk afwijkt van het algemene daderprofiel. In plaats van (ex)partners worden (stief)vaders veel vaker als daders van het meegemaakte huiselijk geweld benoemd. Het transgender-zijn speelt volgens de huiselijk geweldslachtoffers zelf een grote rol in de intenties van de daders.

De mate waarin de gevraagde transgender personen online, in het openbaar en in de huiselijke kring seksueel, fysiek en psychisch geweld meemaken is verontrustend. Vrijwel nergens blijken de onderzochte transgender personen echt veilig. Dat ook terug te zien in de veiligheidsbeleving: 60% van de gevraagde transgender personen voelt zich in Nederland wel eens onveilig.

LHBT-Monitor
Ook uit de LHBT-Monitor 2018 – De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland – van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat transgender jongeren twee keer zo veel negatieve ervaringen thuis meemaken als cisgender* personen. Hoewel de publieke acceptatie van LHBT-mensen toeneemt en hun leefsituatie op een aantal terreinen is verbeterd, is deze nog steeds slechter dan die van niet-LHBT’s.

Lees meer
Download: Overal op je hoede - Geweld tegen transgenderpersonen TNN
Link: LHBT-monitor 2018. De leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen in Nederland

* Cisgender is een Engelstalige term waarmee mensen worden aangeduid van wie de seksuele identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee zij geboren zijn.