Gratis bereikbaar op 0800 2000

Naar aanleiding van de eerste succesvolle samenwerking met MOC ’t Kabouterhuis biedt Veilig Thuis in mei en juni dit jaar opnieuw de training Kinderen die opvallen aan in Leiden. De training is bedoeld voor professionals werkzaam op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen.

Kinderen die opvallen is een training die vaardigheden op het gebied van signaleren, observeren en verduidelijken van opvallend gedrag bij jonge kinderen versterkt. Daarbij staan ook het voeren van gesprekken met ouders en het zoeken van en verwijzen naar gepaste ondersteuning voor het kind centraal. Ook het onderwerp kindermishandeling en de Wet meldcode komen in de training aan bod. De trainingen die vorig najaar werden gegeven zijn goed gewaardeerd met een gemiddeld evaluatiecijfer van 8,5. Enkele reacties:
“Vooral de ruimte die gegeven wordt voor het onderling bespreken van casussen is heel prettig”.
“Leuke boeiende training”.
“Binnen 1 dag een mooi en volledig overzicht krijgen van kinderen die opvallen, helder en duidelijk”.


Inhoud van de training

De training is opgebouwd uit drie delen:
* Signaleren
Wat is opvallend gedrag? Hoe herken je een ‘niet-pluis gevoel en wat zijn dan vervolgstappen? Hoe observeer je, waar let je op en welke afwegingen maak je? Bij signalen van verwaarlozing of van een onveilige thuissituatie volg je de stappen van de Wet meldcode kindermishandeling.
* Gedrag op de groep
Je leert hoe je op een positieve manier om kunt gaan met ingewikkeld gedrag bij kinderen op de groep. Er wordt aandacht besteed aan het interpreteren van gedrag, je krijgt verdiepende kennis over de ontwikkeling van kinderen, de oorzaken van gedrag en leert over bewustwording van je eigen rol in het interactieproces en hoe je dit kunt beïnvloeden.
* Gesprekken met ouders
Je versterkt met deze training ook jouw gespreksvaardigheden. Met behulp van interactieve oefeningen raak je vertrouwd met het voeren van (lastige) gesprekken met ouders, met als belangrijkste onderwerp het opvallende gedrag van hun kind.


Trainingsmethode

Uitwisseling en leren van elkaar zijn uitgangspunt van deze training. De lesstof wordt middels een PowerPointpresentatie behandeld. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden door de deelnemers ingebracht en besproken. Uiteraard wordt de inhoud van de training afgestemd op de vraag van de deelnemers.


Inschrijven

Er zijn twee trainingen gepland: woensdag 15 mei en vrijdag 14 juni 2019.
De training duurt 1 dag en kost € 95 per persoon. De training vindt plaats in Leiden.
De training is bestemd voor professionals werkzaam op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen in Hollands Midden.
Stuur een mail naar academie@kabouterhuis.nl met daarin je naam, telefoonnummer, de naam van de kinderopvangorganisatie waar je werkt en de datum waarop je wilt meedoen. ’t Kabouterhuis neemt dan contact met je op om de inschrijving te bevestigen en administratief af te handelen.


Vragen?

Neem met vragen contact op met de Jonge Kind Academie van ’t Kabouterhuis via academie@kabouterhuis.nl of bel 020-5171316. We verzorgen ook in-company trainingen op maat. Vraag naar de mogelijkheden.


Voorwaarden

Door je in te schrijven voor de training ga je akkoord met de [Download niet gevonden].


Over ons

Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen (0-7 jr) met een ontwikkelingsachterstand, opvoedingsproblemen en/of met psychiatrische problemen. ’t Kabouterhuis is specialist op het gebied van jeugdhulp en GGZ aan het jonge kind en hun ouders. Hulp wordt verleend bij het gezin thuis, op het kinderdagverblijf, op school of op één van de locaties in Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen, Uithoorn en Leiden.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid en welzijn van kinderen, volwassenen en ouderen kan advies vragen en een melding doen. Veilig Thuis biedt zelf geen hulpverlening, maar maakt een inschatting van de ernst van de gemelde zorgen waarbij veiligheid voorop staat. Op basis daarvan geeft Veilig Thuis advies of zorgt dat er hulp wordt ingezet.