Gratis bereikbaar op 0800 2000

Voor professionals

Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden nu noodgedwongen dichter op elkaar, waardoor het risico op spanningen en (verbaal) geweld groter wordt. Op dit moment is het vanwege de mogelijke kans op besmetting niet of minder mogelijk om fysiek contact met cliënten te onderhouden. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kunt doen als je weet dat er in een gezin geweld voorkomt, of wanneer je de kans op geweld groot acht.

Tips:
• Als je contact hebt met een gezin waarin partnergeweld, kindermishandeling of beide aan de orde zijn of dreigt te ontstaan, houd dan contact met dit gezin. Laat de reeds geplande afspraken met (leden van) het gezin doorgaan via Skype, Facetime, Whatsapp, of andere media, waarbij je elkaar kunt zien.
• Kijk en luister naar wat ze vertellen en vraag naar de gevolgen van deze coronacrisis voor het gezin. Of stel de vraag hoe ze met de situatie en hoe ze met elkaar omgaan, vraag door. Het is belangrijk dat slachtoffers specifiek, maar ook ouders en kinderen in het algemeen, weten dat er aan ze gedacht wordt., Laat weten dat ze er niet alleen voor staan en dat er ook nu nog steeds hulp mogelijk is. Dit geldt overigens ook preventief: er hoeft niet al sprake te zijn voor spanningen en geweld; dit kunnen we ook met elkaar voor een deel proberen te voorkómen.
• Overleg met de gezinsleden of de cliënt, wat nu de grootste stressfactor is en wat volgens hen zou helpen om dit op te lossen, om de stress te reduceren. Het is belangrijk dat ze hierover zelf meedenken.
• Vraag hen ook wie uit hun sociale netwerk hen kan ontlasten? Om even mee te praten? Een wandelingetje te maken, te hardlopen of de kinderen mee te nemen naar buiten?
• Bespreek met het gezin dat zij Veilig Thuis kunnen bellen als spanningen dreigen te escaleren. Ook ’s avonds en in het weekend is Veilig Thuis bereikbaar, als dat nodig is. Leg uit dat Veilig Thuis mee kan denken en adviseren. En dat zij Veilig Thuis ook anoniem mogen bellen!
• Zie voor meer tips en informatie: Veilig Thuis Hollands Midden – Het coronavirus en het werk van Veilig Thuis.

Zijn er aanwijzingen voor acute onveiligheid?
• Ga dan meteen op huisbezoek. Doe dat niet alleen. En volg de richtlijnen van onder andere het RIVM. Overleg voorafgaand met Veilig Thuis. Ga samen met iemand van Veilig Thuis of neem de politie en/of een collega mee.
• Als ouders aangeven dat een gezinslid ziek is door corona, dan is dat een reden om geen huisbezoek af te leggen. Tegelijkertijd is dit geen reden voor ouders om geen contact met jou te hoeven hebben als jij je zorgen maakt. Zoek dan naar digitale communicatievormen of gebruik desnoods gewoon de telefoon.

Hoe kan je op afstand de veiligheid monitoren?
• Realiseer je dat alle coronamaatregelen ook voor ouders en kinderen van invloed kunnen zijn op hun draagkracht. Sta daarbij stil en neem daar eerst contact over op. Wat lukt al goed in deze bijzondere situatie en wat vinden ze ingewikkeld? Denk mee over praktische en haalbare oplossingen. Geef aan dat je hun steunt.
• Realiseer je dat bestaande veiligheidsplannen door de coronamaatregelen vaak niet meer uitvoerbaar zijn. Check dit en zoek samen passende alternatieven. Denk daarbij creatief en nodig ook de ouders en kinderen uit met ideeën te komen. Zo kan het bijvoorbeeld een goed idee zijn om kinderen uit kwetsbare gezinnen toch naar school of opvang te laten gaan, ook al hebben de ouders geen cruciaal beroep. Overleg dit met de betreffende collega’s of organisaties. In sommige gemeenten zijn daar afspraken over gemaakt. Ga uit van wat wel kan, verspil geen tijd aan het bespreken wat er allemaal niet kan. Dat vergroot alleen maar de machteloosheid bij jou en bij het gezin.

Bronnen/Meer informatie:
Nederlands Jeugdinstituut – handelen bij zorgen om veiligheid
Movisie – Wat kun je als sociaal professional doen aan huiselijk geweld in tijden van corona?