Gratis bereikbaar op 0800 2000

Meisjes op cluster 4-scholen voor voortgezet speciaal onderwijs komen vaker in aanraking met seksuele grensoverschrijding dan meisjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs van Rutgers en Soa Aids Nederland. Zo is 27 procent van deze meisjes ooit in haar leven gedwongen tot seksuele handelingen, terwijl dat voor 7 procent van de meisjes in het regulier onderwijs geldt. Het is voor het eerst dat Rutgers en Soa Aids Nederland onderzoek deden naar de seksuele gezondheid van jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs.

Onderzoek

Aan het onderzoek werkten in totaal 1.133 jongeren mee: 807 jongeren op cluster 4-scholen, 99 jongeren op zmlk-scholen en 227 jongeren op mytylscholen. De respondenten hebben een online vragenlijst ingevuld. Indien nodig werd deze mondeling afgenomen.

Lees meer over het onderzoek naar Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs