Gratis bereikbaar op 0800 2000

Door de nieuwe Wet seksuele misdrijven zullen aangiftes voor verkrachting en online-zaken zoals sexchatting naar verwachting sneller en vaker worden opgepakt. Het wetsvoorstel wordt deze week aangeboden voor advies aan de Raad van State, na instemming door de ministerraad begin december.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid brengt met zijn wetsvoorstel seksuele misdrijven het strafrecht meer in overeenstemming met de veranderde maatschappelijke normen en digitale ontwikkelingen. Het streven is om het wetsvoorstel volgend voorjaar in te dienen bij de Tweede Kamer. De ministerraad heeft vrijdag ook ingestemd met indiening bij de Tweede Kamer van het wetsvoorstel om voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen zelfstandig strafbaar te stellen. Daarmee wordt het bezit van materiaal zoals teksten met advies en/of richtlijnen om kinderen seksueel te misbruiken expliciet verboden.

Er is 20 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de nieuwe wet. Tevens zal jaarlijks 4 miljoen euro meer worden geïnvesteerd in de capaciteit bij de politie om bestaande achterstanden bij de teams Zeden en Kinderporno verder aan te pakken. Dit bedrag komt bovenop de eerder vrijgemaakte 15 miljoen euro voor 90 fte extra zedenrechercheurs om de doorlooptijden te versnellen in de opsporing en vervolging van seksuele misdrijven.

Om te borgen dat alle partijen uit de rechtspraktijk – zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak – straks ook zijn voorbereid op de extra zaken wordt een speciaal uitvoeringsprogramma in gang gezet.

Programma implementatie wetsvoorstel seksuele misdrijven

In het voorjaar van 2022 het ‘Programma implementatie wetsvoorstel seksuele misdrijven’. De komende twee jaar werken alle betrokken partijen samen aan opleiding, training en werving van de nodige specialistische medewerkers in de hele strafrechtketen. Hierbij gaat het niet alleen om de politie, het OM en de rechtspraak. Ook het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verwacht bijvoorbeeld meer onderzoek te moeten doen en gemeenten worden betrokken als het gaat om seksuele intimidatie op straat.
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving in 2024 in werking kan treden.

Bron: huiselijkgeweld.nl (link)