Gratis bereikbaar op 0800 2000

Uit het onderzoek blijkt dat er binnen intramurale zorginstellingen sprake is van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer.

Bureau Beke en Movisie deden onderzoek naar de vraag ‘Hoe gaan medewerkers van intramurale zorginstellingen om met (signalen van) ouderenmishandeling?’ Naast handelingsverlegenheid om ouderenmishandeling aan te pakken geeft:

◾ongeveer twee derde van de respondenten aan dat de zorginstelling waar zij werkzaam zijn beleid ten aanzien van ouderenmishandeling op schrift heeft gesteld;
◾46 procent van de respondenten aan dat ze denken dat hun collega’s zich niet vrij genoeg voelen om altijd een vermoeden van ouderenmishandeling te melden;
◾respectievelijk 39 en 58 procent van de respondenten aan niet of nauwelijks te weten waar men binnen en buiten de instelling terecht kan met vermoedens van ouderenmishandeling.

Verbetersuggesties
De zorgverleners die aangeven dat er geen handelingsverlegenheid is koppelen dit veelal aan de open en veilige cultuur binnen de zorginstelling. De onderzoekers doen een aantal suggesties voor verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling, zoals
◾maak de vertrouwensfiguur en aandachtsfunctionaris beter zichtbaar binnen de instelling;
◾zorg dat het thema regelmatig proactief op de agenda staat en besproken wordt tijdens overleggen en vergaderingen. Dit is onder andere belangrijk omdat er voortdurend sprake is van instroom van nieuwe medewerkers.

Download
pdf-bestandOuderenmishandeling in intramurale zorginstellingen (pdf-bestand, 329,9 KB).

Bron: www.huiselijkgeweld.nl