Gratis bereikbaar op 0800 2000

De gids Ouderenmishandeling in de acute zorg is bedoeld om ouderenmishandeling beter te herkennen en aan te pakken. De gids is geschreven voor professionals en studenten in medische zorg- en welzijnssector en geeft voorbeelden vanuit de praktijk van de ambulancezorg, de spoedeisende hulp en medisch maatschappelijke hulp.

Herkennen van ouderenmishandeling in de acute zorgketen, weten welke stappen je moet zetten en je bewust zijn van de optredende dilemma’s. Heb je als zorgprofessional werkzaam in de acute zorg daar dan mee te maken? Ja, dat kom je steeds vaker tegen, omdat steeds meer (kwetsbare) ouderen langer thuis blijven wonen en ze in een acute situatie in contact komen met professionals werkzaam op de ambulance of op de spoedeisende hulp. Het is vaak ingewikkeld om ouderenmishandeling te herkennen, zeker als je je niet bewust bent waar je op moet letten. Misschien heb je als verpleegkundige een niet-pluisgevoel, maar wat zijn signalen en hoe pak je dit aan? Mogelijk heb jij sterke aanwijzingen voor mishandeling, maar wil de oudere zelf daar niet van weten, een dilemma dus.

In de gids wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden. Daarbij wordt ook ingegaan op rapportage, geriatrische expertise en de forensische blik.

Download Ouderenmishandeling in de acute zorg (pdf)

Bron: www.huiselijkgeweld.nl (link)