Gratis bereikbaar op 0800 2000

Kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van emotionele mishandeling door hun ouders melden doorgaans de meest ernstige posttraumatische stress klachten. Dat blijkt uit dit onderzoek van de Universiteit Leiden en de Leidse GGZ-instelling Rivierduinen.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie na onderzoek onder 287 jongeren die zich voor een traumabehandeling hadden aangemeld bij de ggz-instelling. De jongeren waren gemiddeld zo’n 15 à 16 jaar oud. Zij vulden bij aanvang van de behandeling een vragenlijst in waarin ze onder meer meldden of, en zo ja wat voor type trauma en mishandeling zij hebben ervaren. Daarnaast beantwoordden ze vragen over hun psychische klachten, waaronder posttraumatische stressklachten. Iets minder dan de helft van deze jongeren beantwoordde zes en twaalf maanden later nogmaals deze vragenlijst om te meten of de behandeling aanslaat.

Download (pdf) The effect of parental emotional abuse on the severity and treatment of PTSD symptoms in children and adolescents