Gratis bereikbaar op 0800 2000

Veilig ouder worden maakt deel uit van het programma Geweld hoort nergens thuis. Dit programma wil huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling eerder en beter in beeld hebben. En zorgen dat iedereen weet wat hij moet doen bij (een vermoeden van) mishandeling. Ouderenmishandeling heeft een specifieke aanpak nodig. Veilig ouder worden voorziet daarin. Het actieplan Ouderen in veilige handen liep van 2011 tot 1 juli 2018. Veilig ouder worden gaat door op de door ‘Ouderen in veilige handen’ ingeslagen weg. De nieuwsbrief die de overheid daarover uit brengt is daarmee ook van naam veranderd.

Op 25 april 2018 presenteerden minister Hugo de Jonge (VWS), minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en burgemeester Annemarie Penn-te Strake (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het actieprogramma bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Ook Veilig ouder worden – de aanpak van ouderenmishandeling – heeft een prominente plek. In het eerste nummer van de Nieuwsbrief Veilig ouder worden staat o.a. een interview met programmadirecteur Jan-Dirk Sprokkereef hierover.

Richtlijn medisch-specialistische zorgdomein
Verder in de nieuwsbrief een interview met Miriam van Houten, initiatiefnemer en voorzitter van de richtlijn ‘Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein’ van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Deze richtlijn biedt professionals in de medisch-specialistische zorg handvatten: achtergrondinformatie, een overzicht van de juridische kaders, aanbevelingen voor diagnostiek en een signaleringsvraag bij elke patiënt van 70 jaar en ouder.

Meer weten en abonneren
Nieuwsbrief
Aanmelden voor nieuwsbrief