Gratis bereikbaar op 0800 2000

Veilig Thuis merkt dat er nog veel vragen zijn over hoe om te gaan met de verbeterde werkwijze van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Omdat dit ook direct samenhangt met de vernieuwde werkwijze van Veilig Thuis is besloten de komende tijd een nieuwsbrief uit te brengen. In het eerste nummer (mei 2019) wordt een zogenaamd script aangedragen. Hiermee kunnen professionals aan hun cliënt kenbaar kunnen maken dat er gemeld gaat worden bij Veilig Thuis, ook als de cliënt meewerkt aan hulpverlening. Daarnaast wordt ingegaan op 2 andere veel gestelde vragen over het nieuwe afwegingskader. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Veilig Thuis Hollands Midden, nr. 1 (link)