Gratis bereikbaar op 0800 2000

De Leidraad Veilige zorgrelatie is geactualiseerd, zodat deze weer goed aansluit bij recente wet- en regelgeving. De Leidraad geeft aanbevelingen om beleid en afspraken te maken in de organisatie(eenheid) voor een veilige zorgrelatie voor cliënten.

Professionals en vrijwilligers in de zorg kunnen, bedoeld en onbedoeld, grensoverschrijdend gedrag of mishandeling plegen jegens hun cliënten. De Leidraad biedt handvatten voor bewustwording, preventie en interventie.

Meldcode

Sinds de publicatie van de Leidraad vijf jaar geleden, zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die vroegen om een actualisatie van de eerst versie. De laatste actualisatie betreft met name wijzigingen ten aanzien van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het Waarschuwingsregister en richtlijn IGJ over geweld in de zorgrelatie.

De Wie-doet-wat-Wijzer

Aan de uitgewerkte versie van de Leidraad is nu tevens de Wie-doet-wat-Wijzer toegevoegd. Deze Wijzer helpt om (nog beter) informatie te vinden in dit omvangrijke document met toelichting op de aanbevelingen, tips en adviezen. De Wijzer vat daartoe de acties samen van relevante functionarissen om te werken aan een veilige zorgrelatie mét mogelijkheid van doorklikken naar de relevante informatie uit de Leidraad.

De geactualiseerde Leidraad (link) is in drie varianten beschikbaar:  aanbevelingen op één A4, een compacte versie voor besluitvorming, en een uitgewerkte versie). De uitgewerkte versie van de Leidraad geeft informatie, tips en adviezen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met dit onderwerp.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl