Gratis bereikbaar op 0800 2000

Op 28 september start Kind Centraal. Met zes challenges in zes weken kunnen professionals hun vaardigheden en bewustwording rondom het betrekken van kinderen nog verder verbeteren. Leuk, leerzaam en gratis.

Het lijkt zo logisch. Om bij vermoedens van kindermishandeling ook de kinderen zelf te betrekken. Natuurlijk doen professionals die met kinderen werken dat. Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zeg je dan tegen het kind? En waarom ervaren kinderen zelf vaak dat ze helemaal niet betrokken worden?

Bij Kind Centraal test en leer je hoe jij kinderen zelf betrekt als je het idee hebt dat kinderen thuis niet veilig zijn. Na je aanmelding ontvang je iedere week een mail als er weer een nieuwe challenge voor je klaar staat.

Waarom?

Eigenlijk is het heel simpel. Als je weet dat het bij een kind thuis niet lekker gaat, dan onderneem je actie. Als je een kind betrekt en naar een kind luistert, weet je beter wat je moet doen. Het is trouwens ook vastgelegd in het kinderrechtenverdrag: het belang van het kind zal altijd de eerste overweging moeten zijn bij beslissingen die een kind raken. Waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren, hoe je dat vastlegt in een meldcode en op welke manier je kinderen betrekt, staat in de handreiking ‘participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Er is nog veel behoefte aan training op het gebied van het betrekken van kinderen, dat blijkt onder ander Wet Meldcode die onlangs geëvalueerd is. Vooral over het voeren van een gesprek met een kind en bijvoorbeeld hoe je om gaat met geheimhouding. Met Kind Centraal fris je je kennis op, leer je er dingen bij én het maakt je nog meer bewust van het belang van het betrekken van het kind.

Aanmelden

Op de website Kind Centraal vind je een quiz om je kennis te testen en lees je welke thema’s in de challenges worden behandeld. Je kunt je gratis aanmelden.

Kind Centraal is een initiatief van de Augeo Foundation.