Gratis bereikbaar op 0800 2000

Het beste voor kinderen. Dat is het uitgangspunt van het Kinderrechtenverdrag. En van iedereen die werkt met of voor kinderen. Het beste voor kinderen willen we allemaal. Dat begint bij het nemen van goede besluiten waarbij het belang van het kind voorop staat. In de praktijk is dat soms knap lastig. Daarom heeft het Kinderrechtencomité richtlijnen opgesteld over hoe je dat doet (Artikel 3 – Belang van het kind en General Comment nr. 14 -toelichting Belang van het kind). De Kinderombudsman heeft deze richtlijnen vertaald in een overzichtelijk stappenplan: Het beste besluit voor het kind.

Ben jij hulpverlener of politieagent? Leraar of beleidsmaker? Elke dag zet jij je in voor kinderen en elke dag neem jij beslissingen die invloed hebben op het leven van kinderen. Dit zijn vaak ingewikkelde beslissingen waarbij veel verschillende belangen spelen en je soms twijfelt of je het goede doet. Of het nu gaat om een uithuisplaatsing, het opsluiten van een kind in een politiecel, de schoolkeuze voor een leerling met autisme
of het sluiten van een klimaatakkoord. Bij al deze beslissingen helpt het stappenplan Het beste besluit voor het kind jou om een goed besluit te nemen waarbij het belang van het kind voorop staat. In vier heldere stappen stel je het belang van het kind vast door:
1) te onderzoeken wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind
2) de andere belangen in kaart te brengen
3) een afweging te maken tussen wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind en alle andere belangen die een rol spelen
4) door de beslissing uit te leggen aan het kind.

In het document lees je alles over de vier stappen en hoe je deze kan gebruiken in jouw werk. Achteraan staat een vragenlijst en checklist. Kinderen en jongeren kunnen deze gebruiken als voorbereiding op een beslissing over hun leven of om achteraf te kijken of de beslissing goed genomen is.

Download Het beste besluit voor het kind