Gratis bereikbaar op 0800 2000

Team-KIM heeft een missie: het wil dat kinderen en jongeren die onveilig opgroeien zich eerder gezien voelen en beter worden geholpen. Team-KIM weet waarover het praat: de leden hebben zelf kindermishandeling meegemaakt. Door voorlichting aan (aankomende) zorgprofessionals willen zij een bijdrage leveren aan het begrijpen van en hulp bieden aan slachtoffers van kindermishandeling.

De gastles richt zich op de beleving van een kind dat onveilig opgroeit. Het team-KIM, dat bestaat uit ervaringsdeskundigen, vertelt in persoonlijke verhalen hoe het is om kindermishandeling mee te maken, wat zij als ervaringsdeskundigen zelf nodig hadden en wat nodig is om van deze ervaringen te herstellen. Daarbij is aandacht voor de mechanismes die een rol spelen, zoals loyaliteit en het taboe wat op het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld ligt. Ook komen de verschillende leeftijdsfasen aan bod, zoals het jonge kind, de puber en de jongvolwassene. Hoe redden zij zich? Hoe willen zij dat er met hun ouders/verzorgers wordt gepraat? En waar halen ze kracht uit? Hoe kan jij er als professional zijn?

Wat en voor wie
De voorlichting is bedoeld voor studenten (Mbo, hbo, wo) en professionals die werken met de Meldcode. Het wordt gegeven door een gespreksleider en een ervaringsdeskundige. De duur van de gastles is ongeveer 90 minuten. De les bestaat uit:
* een introductie
* een oefening over spanning
* de vertoning Documentaire ‘Onze stem, Onze kracht’ (2017)
* een persoonlijk verhaal ervaringsdeskundige en dialoog met publiek
* de afronding: wat neem jij mee?

Voor meer informatie
Mail naar info@team-kim.nl of kijk op www.team-kim.nl
Bekijk alvast de trailer documentaire Onze stem, onze kracht