Gratis bereikbaar op 0800 2000

Vanuit de Wmo en de Jeugdwet is de gemeente primair verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Movisie beschrijft wat de relatie tussen geld en huiselijk geweld is, en de rol van de gemeente.

Armoede en schulden staan op verschillende manieren in verband met huiselijk geweld. Armoede en financiële problemen kunnen risicofactoren zijn. Maar ze kunnen ook het gevolg zijn van specifieke vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Uit de eerste resultaten van een onderzoek in de dertien regio’s van Veilig Thuis (Verwey-Jonker Instituut, 2018) blijkt dat er in bijna de helft van de gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling (47%) sprake is van armoede. Drie procent van de ouderen heeft te maken gehad met financieel misbruik (Regioplan, 2018).

Movisie geeft tips en goede voorbeelden voor gemeenten voor de aanpak van deze problematiek. Denk daarbij aan de Lokale Allianties tegen financieel misbruik van ouderen, een speciale e-learning en toolkit voor werkgevers en de interventie De Nieuwe Toekomst.

Lees meer op de website van Movisie