Gratis bereikbaar op 0800 2000

46% van de plegers van seksueel geweld tegen kinderen is een leeftijdsgenoot. 30%van de plegers van seksueel geweld tegen kinderen is de vriend(in) of ex-vriend(in) van het slachtoffer. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen wil bij scholen bewustwording creëren over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren onderling en heeft daartoe een factsheet voor docenten gemaakt.

Professionals – waaronder professionals werkzaam in het onderwijs – rapporteren slechts bij 0,1% van de minderjarigen een vermoeden van slachtofferschap van seksueel geweld. In werkelijkheid maakt 3% van de jongens en 13% van de meiden vóór hun achttiende verjaardag een vorm van ernstig fysiek seksueel geweld mee.

Leren over wensen en grenzen
Jongeren moeten zich op een gezonde manier seksueel kunnen ontwikkelen en hierin worden beschermd. Het is belangrijk om hen te leren hoe ze hun eigen wensen en grenzen én die van een ander kunnen herkennen en erover kunnen communiceren. Het onderwijs speelt hierin een essentiële rol. Hoe kun je als docent jongeren ondersteunen zodat zij op een respectvolle manier met elkaar om leren gaan.

Onderscheid gezond en grensoverschrijdend seksueel gedrag
In de factsheet worden elementen van het Vlaggensysteem gebruikt. Deze door Movisie doorontwikkelde methodiek stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Het kan lastig zijn om seksueel gedrag van jongeren te duiden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de zes criteria van het Vlaggensysteem:
1. wederzijdse toestemming
2. vrijwilligheid
3. gelijkwaardigheid
4. passend bij de leeftijd of ontwikkeling
5. passend bij de context of omgeving
6. zelfrespect

Lesprogramma Wensen en Grenzen in Hollands Midden
In de regio Hollands Midden biedt Veilig Thuis al jaren het zelf ontwikkelde lesprogramma  Wensen en Grenzen voor het voortgezet onderwijs aan. Er kan gebruik gemaakt worden van:

* gastlessen voor leerlingen over Wensen en Grenzen
* zorgplattegrond zodat leerlingen weten wie ze kunnen benaderen voor hulp
* docententraining
* ouderavond

Voor meer informatie en contact: lesprogramma Wensen en Grenzen in Hollands Midden

Download

Factsheet: Seksueel geweld wordt vaak gepleegd door jongeren onderling (582,94 kB)

Voor dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van www.huiselijkgeweld.nl