Gratis bereikbaar op 0800 2000

Mannenmishandeling is een vorm van partnergeweld. Geschat wordt dat in 40% van de huiselijk geweld casuïstiek, er (ook) sprake is van mannenmishandeling. Er worden ongeveer 80.000 mannen per jaar ernstig mishandeld in huiselijke kring. Er is nu een aparte factsheet verschenen over mannenmishandeling.

Huiselijk geweld gericht op mannen heeft veel overeenkomsten met huiselijk geweld tegen vrouwen. Er zijn echter ook verschillen, waarmee bij de signalering en aanpak rekening gehouden moet worden:
De beleving van de mannen
Mannenmishandeling wordt door de mannen die dit betreft niet altijd gezien als een probleem, noch als een vorm van huiselijk geweld. Verder hebben deze mannen vaak het idee dat er weinig tot geen lotgenoten zijn oftewel dat zij de enige zijn dit meemaken. Een feit is dat slecht 3% van deze mannen zich meldt bij de politie.
Maatschappelijke beelden en normen
Denk hierbij aan denkbeelden als: “Een man laat zich niet slaan (en zeker niet door een vrouw)”.
De schaamte is groot
Hierdoor komen deze mannen minder snel naar voren, praten er minder over en vragen minder om hulp. Deze schaamte wordt ook gevoed door de eerder genoemde maatschappelijke beelden en normen.

Aandacht voor de specifieke doelgroep: LHBTI+

Huiselijk geweld komt in alle relaties voor of deze nu heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel of transgender van aard zijn. Ook op huiselijk geweld onder LHBTI+ heerst een groot taboe. Er bestaan verschillende misvattingen over huiselijk geweld onder de LHBTI+-groep. Zo hebben veel mensen het idee dat geweld in partnerrelaties van homo’s en lesbiennes minder serieus is of minder ernstig is, omdat beide partners in kracht en macht ongeveer gelijk zijn aan elkaar (“de ander kan terugslaan of op een andere manier van zich afbijten”). Ook blijkt dat heteroseksuelen er vaak van uit gaan dat homo’s en lesbiennes een relatie sneller zullen verbreken als er geweld in voorkomt.

Downloads

Factsheet Huiselijk geweld tegen mannen (pdf)

De factsheet is onderdeel van een pakket van meer dan 25 factsheets die bedoeld is om meldcodeplichtige professionals te ondersteunen bij het signaleren van diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De factsheets zijn ook in het Engels beschikbaar.

Bron: www.huiselijkgeweld.nl