Gratis bereikbaar op 0800 2000

In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuisvoelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 op 3 overwegen suïcide. Werk je als professional met jeugdigen? Dan kan jij een belangrijke bijdrage leveren om deze kinderen te helpen.

Soms wordt dit direct duidelijk, bijvoorbeeld doordat ouders of voogden hier al met het kind over in gesprek zijn en bekend zijn met kwesties rond genderidentiteit en -expressie. Soms heeft de initiële hulpvraag hier dan ook mee te maken. Het is ook mogelijk dat een kind of jongere met een hulpvraag bij een professional aankloppen die op het eerste gezicht niets met gender te maken heeft. Later kan toch blijken dat gendervraagstukken een rol spelen bij de problematiek die het kind of de jongere ervaart.

Als professional in de eerste lijn is het prettig om de kennis en kunde in huis te hebben die nodig is om op een respectvolle manier over het thema gender te beginnen. En ernaar vragen is essentieel, eigenlijk bij iedereen, omdat vroegtijdig signaleren van levensbelang kan zijn. Als gendervraagstukken bij kinderen en jongeren namelijk niet bespreekbaar worden gemaakt en als zij niet op tijd worden doorverwezen naar geschikte hulp en ondersteuning, kunnen de psychische en sociale gevolgen enorm zijn.

E-learning
Door middel van praktijkgerichte opdrachten leer je in de online training Jong & Transgender hoe je gender-vraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken. Het biedt handvatten en communicatieve vaardigheden om kinderen en hun ouders op weg te helpen. Deze module gaat over kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 18 jaar.

Accreditatie
Deze training is gemaakt voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, buurtteammedewerkers Jeugd en Gezin en jongerenwerkers. Deze module is daarnaast ook geschikt voor professionals in de jeugdzorg zoals pedagogen en groepsleiding.De e-learning is gratis en duurt ongeveer 1,5 u. De e-learning is geaccrediteerd  door de JGZ-academie.  Professionals werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen eind mei terecht op de site van het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie om de online training te doen. Er loopt een aanvraag bij SKJ.

Meer informatie
Voor professionals die met jeugd werken, incl. trailer (video) over de e-learning
Artikelen:
Ontwikkel sensitiviteit voor gendervragen bij kinderen en jongeren. In gesprek met twee jeugdprofessionals over de nieuwe e-learning ‘Jong en Transgender’.
Transgender mensen extra kwetsbaar .