Gratis bereikbaar op 0800 2000

Op 15 juni wordt internationaal aandacht besteed aan ouderenmishandeling. Op initiatief van SAM Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk interviewde de lokale omroep BR6 daarom Veilig Thuis Hollands Midden over grensoverschrijdend gedrag tegen ouderen. In de webinar worden voorbeelden gegeven en wordt specifiek ingegaan op de rol die vrijwilligers kunnen hebben in het signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling. Er wordt ook uitgelegd wat Veilig Thuis kan betekenen.

In de informatieve webinar worden allerlei aspecten van grensoverschrijdend gedrag tegen ouderen besproken. Het gaat daarbij om gedrag tegen de oudere door iemand die uit het eigen gezin, familie, vriendenkring of naaste omgeving komt. Het gedrag veroorzaakt onveiligheid en persoonlijk leed: lichamelijk, geestelijk of financieel. De persoonlijke relatie tussen de pleger en de oudere maakt het grensoverschrijdende gedrag extra wrang: het vertrouwen van de oudere wordt geschaad. Extra kwetsbaar zijn ouderen die ook afhankelijkheid zijn van de  zorg en aandacht van de pleger. Dit maakt het vaak moeilijk voor ouderen om hierover te praten. Omdat vrijwilligers vaak ook een vertrouwensband met de oudere hebben en soms achter de voordeur komen, kunnen zij situaties van grensoverschrijdend daarom mogelijk signaleren. Het is belangrijk dat zij hulp zoeken binnen de eigen organisatie of vereniging of bij Veilig Thuis. Op die manier wordt het probleem bespreekbaar gemaakt en kan er gezocht worden naar manieren om het weer veilig voor de oudere te krijgen.

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan hier de opname van BR6. Deze duurt  24 minuten.

Wil je je verder verdiepen? Er is een gratis e-learning (online cursus) beschikbaar voor vrijwilligers. Je kunt zelf aan de slag met 3 verschillende situaties van ouderenmishandeling. Je kunt de e-learning in 20-30 minuten doorlopen. Ga hier naar de e-learning Veilg ouder worden – Herkennen van ouderenmishandeling (onder het kopje huiselijk en seksueel geweld).