Gratis bereikbaar op 0800 2000

Asielzoekers die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld krijgen recht op toegang tot gemeentelijke hulp. Momenteel kan deze slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen.

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil voorkomen dat slachtoffers van bijvoorbeeld eerwraak zonder verblijfsvergunning niet overal in een opvanginstelling terechtkunnen, zo schrijft het AD.

Gemeentelijke verschillen
Er zijn gemeenten die niet toestaan dat de door hen gecontracteerde instelling voor maatschappelijke opvang deze slachtoffers een plek bieden. Andere gemeenten vangen deze vrouwen toch op, sommige hanteren een quotum of laten het over aan de instellingen.

Om tafel
De minister gaat met de gemeenten om tafel, zodat deze slachtoffers niet worden geweigerd omdat zij nog geen verblijf op humanitaire gronden binnen hebben.

Bron: huiselijkgeweld.nl