Gratis bereikbaar op 0800 2000

In het najaar van 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in het hele land. In onze regio Hollands Midden hebben 45 schoollocaties deelgenomen en bijna 13.000 leerlingen in klas 2 en klas 4 de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Hierbij zijn ook vragen gesteld over seksualiteit en pesten.

 

Om de zoveel jaar onderzoekt de GGD via de zogenaamde Gezondheidsmonitor Jeugd de lichamelijke en psychosociale gezondheid, welzijn, leefstijl (oa alcohol, roken, drugs, bewegen, seksualiteit), vrije tijd en schoolbeleving van jongeren. De kerncijfers zijn nu gepubliceerd op het dashbord van de GGD; momenteel wordt verder gewerkt aan de verdere duiding van de cijfers en uitgesplitst naar risicogroepen.

Ondanks stress zijn leerlingen positief over eigen gezondheid en leven
Stress wordt aangegeven door 43% van de leerlingen, vaker in klas 4 dan in klas 2 en vaker bij meisjes dan bij jongens. Somberheid komt eveneens meer voor bij meisjes dan bij jongens. Desondanks ervaren ongeveer 9 van de 10 jongens en 8 van de 10 meisjes hun gezondheid als (zeer) goed, voelen zich meestal (zeer) gelukkig, zijn (zeer) tevreden met hun leven en hebben (veel) vertrouwen in de toekomst.

Seksualiteit en pesten
In vergelijking met eerder onderzoek rapporteren jongeren minder ongewenste seksuele ervaringen: van 7% in 2013 naar 3,4% in 2019. Het aantal jongeren dat op school uit durft te komen voor de eigen seksualiteit in dezelfde periode is gegroeid van 12% naar 20%. Voor het eerst is in de gezondheidsmonitor gevraagd of de jongeren een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf hebben verstuurd: 4,4% van de jongeren in Hollands Midden geeft aan dit gedaan te hebben, net iets lager dan er landelijk is gescoord. Sexting, seksueel getinte berichten versturen, komt veel voor onder jongeren en hoeft geen probleem op te leveren. Het kan echter ook leiden tot pestgedrag of chantage. Het GGD-lesprogramma Wensen en Grenzen, waarbij ook het gebruik van sociale media en sexting aan de orde komt, maakt jongeren meer bewust van deze risico’s. Als we kijken naar de cijfers in de Gezondheidsmonitor Jeugd over pesten, dan zien we een positieve trend: zowel gepest worden als zelf anderen pesten is sterk afgenomen tussen 2008 en 2019.  Mogelijk werpt de aandacht voor dit onderwerp in de media en speciale programma’s op scholen ook z’n vruchten af.

De cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd zijn voor iedereen inzichtelijk op het dashbord van de GGD Hollands Midden. Ga rechtstreeks naar de resultaten van de monitor via https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/leeftijdsgroepen/jongeren/ . Cijfers zijn per gemeente als ook voor heel Hollands Midden te bekijken. Kies bovenaan in het dashbord welke gemeente u wilt bekijken.