Ik maak mij zorgen om iemand

Home » Ik maak mij zorgen om iemand

Hoor je vaak geruzie bij de buren? Merk je dat een kind afgelopen tijd veel stiller is geworden? Zegt je vriendin dat ze niet meer naar huis wil? Is je bejaarde buurvrouw de laatste tijd erg teruggetrokken? Misschien is er sprake van een vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling. Blijf niet met je vermoedens of twijfels rondlopen. Op deze pagina lees je wat je kunt doen.

Het stopt niet vanzelf

Ken je iemand die in een onveilige thuissituatie zit? Of heb je het vermoeden? Dan kan jij de eerste stap zetten om daar iets aan te doen. En ja, die eerste stap kan moeilijk zijn. Misschien ben je bang voor wat er gaat gebeuren of denk je dat het vanzelf wel goedkomt. Wij denken graag met je mee. Neem contact met ons op. Ook als je twijfelt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verdere hulp regelen.

Wat kun je doen?

Praat erover met iemand

Het is belangrijk dat je niet alleen met je problemen blijft rondlopen. Deel je zorgen met iemand die je vertrouwt en jou advies kan geven. Dit kunnen familieleden, buren of vrienden zijn maar ook bijvoorbeeld jouw huisarts, leerkracht of de wijkagent.  

Praat erover met degene waarover het gaat

We beseffen dat dit een moeilijk stap is. Misschien kloppen je vermoedens niet. Of ben je bang dat diegene boos op je wordt of alles ontkent. Dat hij of zij je niets meer vertelt of het contact verbreekt. Toch is het belangrijk je zorgen uit te spreken. Je wilt immers dat het goed gaat met hem of haar. Als blijkt dat er inderdaad iets aan de hand is, dan kun je samen bepalen wat je gaat doen om het beter te maken.

Neem contact op met Veilig Thuis Hollands Midden

Dagelijks helpen wij tientallen mensen die zich thuis niet veilig voelen. Daarvoor zijn we opgeleid. Je kunt ons bellen of mailen om je zorgen te bespreken of om advies te vragen. Samen kun je eventueel tot het besluit komen om een melding te doen.

Soms is het voldoende als wij advies geven. Soms moet er hulpverlening worden ingeschakeld en soms is verder onderzoek nodig. Iedere situatie vraagt om een andere oplossing. Daarbij zoeken we altijd naar de minst ingrijpende oplossingen om de situatie te verbeteren. 

Ben je een professional? Bekijk dan de meldcode en het afwegingskader van jouw beroepsgroep. Ga na of je verplicht bent om een bepaalde situatie te melden bij Veilig Thuis.

Wat gebeurt er als je contact met ons opneemt?

We luisteren naar jouw verhaal

We bespreken je zorgen, beantwoorden jouw vragen en geven informatie en advies.

Je krijgt advies

Samen kijken we wat er aan de hand is en wat je eventueel zelf kunt doen.

We zoeken samen hulp

Samen kijken we welke stappen je kunt ondernemen, of professionele hulp nodig is, en zo ja, welke hulp.

Contact

Heb je een vraag, wil je advies of wil je een melding doen?

Veelgestelde vragen

Mishandeling of verwaarlozing is soms moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die op kunnen vallen. Ineens stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben op onlogische plekken. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Of mishandeling of verwaarlozing van een huisdier… Het kunnen allemaal signalen zijn dat het bij iemand thuis niet goed gaat. Kijk voor meer informatie op www.signalenkaart.nl.

Bel 112. De hulpdiensten kunnen inschatten of er iemand langs moet komen. Maak je je daarna nog zorgen over je buren? Neem gerust contact met ons op. Wij denken met je mee. Samen kunnen we inschatten wat er nodig is om die zorgen weg te nemen. Ook kunnen we beoordelen of het nodig is om een melding bij ons te doen.

Veilig Thuis pakt een melding altijd op. Het leidt echter niet altijd meteen tot een onderzoek. Op deze pagina leggen we uit wat iemand kan verwachten als er een melding gedaan wordt.

Het is heel begrijpelijk dat je twijfelt. Misschien ben je bang voor wat er gaat gebeuren. Of denk je dat het vanzelf wel goedkomt. Weet dat wij graag met je meedenken. Ook als je twijfelt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van een onveilige situatie, dan stopt dit meestal niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verder helpen.

Wij nemen elke melding in behandeling. Het is afhankelijk van de melding wat wij dan doen. Je leest meer over op de pagina: Er is een melding over mij gedaan

Je kunt erover praten met iemand die je vertrouwt. Samen bekijk je wat de beste volgende stap is. Ook kun je in gesprek gaan met degene waar je zorgen over gaan. En je kunt contact opnemen met ons, Veilig Thuis, om je verhaal te doen en samen te bekijken wat goed is om te doen. Lees er meer over op de pagina: Ik maak mij zorgen om iemand