Kindermishandeling

Home » Kindermishandeling

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoed- en opgroeisituatie. Ouders en opvoeders moeten hiervoor zorgen. Maar soms weten zij uit onmacht of in moeilijke situaties niet hoe dat moet.

Oorzaken kindermishandeling

Er zijn veel verschillende oorzaken voor kindermishandeling. Bijvoorbeeld een ouder of verzorger:

  • weet niet hoe hij of zij met hun kinderen om moet gaan (opvoedonmacht) 
  • heeft een (tijdelijke) geestelijke stoornis of ziekte 
  • is verslaafd, bijvoorbeeld alcoholverslaafd of gokverslaafd 
  • is zelf als kind mishandeld 
  • heeft veel stress, bijvoorbeeld door criminaliteit, hoge schulden of geen (vaste) huisvesting 

Als een ouder met één of meer van deze situaties te maken heeft, wil dat niet zeggen dat er ook sprake is van kindermishandeling. Dit vergroot alleen wel de kans. Meer informatie over de oorzaken van kindermishandeling vind je op Kinderbescherming.nl.

Kindermishandeling komt voor in verschillende vormen

In gezinnen waarin één of meer kinderen worden mishandeld, komen vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor. Bij elke vorm van kindermishandeling kan de ernst variëren van licht tot zeer ernstig. De duur en hoe vaak het geweld voorkomt bepalen mede de ernst en de gevolgen van de mishandeling.

Lichamelijke verwaarlozing

Bij lichamelijke verwaarlozing komen ouders of opvoeders gedurende langere tijd onvoldoende tegemoet aan de lichamelijke basisbehoeften van het kind. Het krijgt niet de zorg en verzorging waar het gezien zijn leeftijd en ontwikkeling behoefte en recht op heeft. 

Lichamelijke mishandeling

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden of het kind laten vallen. Bijzondere vormen zijn het shakenbabysyndroom, Münchhausen-by-proxysyndroom en meisjesbesnijdenis.

Psychische verwaarlozing

Bij geestelijke of emotionele verwaarlozing schieten de ouders of opvoeders doorlopend tekort in het geven van positieve aandacht aan het kind. Daarmee negeren ze de basisbehoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun.

Psychische mishandeling

Van geestelijke of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en hun gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind. Ze schelden het kind regelmatig uit of maken het kind opzettelijk bang.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. Door het lichamelijke of relationele overwicht, de emotionele druk of door dwang en geweld van de volwassene kan het kind die aanrakingen of gedwongen seksuele handelingen niet weigeren.

Getuige van huiselijk geweld

Kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin zien of horen ruzies tussen hun ouders of opvoeders. Ze worden geconfronteerd met de gevolgen, bijvoorbeeld verwondingen bij de ouder of het moeten vluchten van een ouder. Ook (v)echtscheidingen van ouders of verzorgers kunnen een grote en negatieve invloed hebben op kinderen en hun gevoelens van veiligheid.

Hoe herken je kindermishandeling?

Signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling zijn: plotseling stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, of vaak verwondingen hebben. Ook een onverzorgd uiterlijk kan een signaal zijn: vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. Ook als het huisdier niet goed behandeld of verwaarloosd wordt, kan dat een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin. Of ouders die schreeuwen tegen hun kind, of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind.

Wat kun je doen bij kindermishandeling?

Voor slachtoffers van kindermishandeling

Als je je onveilig of misbruikt voelt, is het belangrijk om te weten dat je niet alleen bent. Praat met iemand die je vertrouwt, zoals een familielid, een leerkracht, een vriend of een hulpverlener. Ze kunnen je helpen en ondersteunen. Onthoud dat het niet jouw schuld is en dat er hulp beschikbaar is om je te beschermen en te ondersteunen.

Voor omstanders die bezorgd zijn over kindermishandeling

Als je bezorgd bent over een kind dat mogelijk wordt mishandeld, is het essentieel om je zorgen te delen met iemand die je vertrouwt. Je kunt praten met een andere volwassene, zoals een leerkracht, een buur, of een professional in de gezondheidszorg. Samen kunnen jullie de beste stappen bespreken om het kind te helpen en te beschermen.

Dit kan Veilig Thuis Hollands Midden doen

Veilig Thuis Hollands Midden is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail op info@veiligthuishm.nl en via de chat op deze website. Dit kan ook anoniem. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Noodsitutatie

Zit je in een noodsituatie en telt elke seconde? Bel 112. 

Ben je een professional?

Bekijk dan de meldcode en bedenk of je verplicht bent om een bepaalde situatie te melden bij Veilig Thuis.