Home » Proclaimer

Proclaimer

Hecht streeft ernaar om betrouwbare en waardevolle informatie te verstrekken aan onze gebruikers via diverse communicatiekanalen, waaronder onze website en andere platforms. We doen ons best om de inhoud actueel, nauwkeurig en relevant te houden, maar we willen benadrukken dat het gebruik van de informatie en diensten die we aanbieden onderhevig is aan de volgende proclaimer.

  1. Geen garanties: Hoewel we ons inspannen om de kwaliteit en juistheid van onze informatie te waarborgen, geven we geen garanties of verklaringen met betrekking tot de volledigheid, actualiteit, nauwkeurigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. Gebruikers moeten altijd hun eigen beoordeling en onafhankelijk onderzoek uitvoeren voordat ze beslissingen nemen op basis van onze informatie.
  2. Veranderingen en updates: Hecht behoudt zich het recht voor om de inhoud van onze communicatiekanalen, inclusief de website, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken, aan te vullen of te verwijderen. We zijn niet aansprakelijk voor enig ongemak of schade die voortvloeit uit dergelijke wijzigingen.
  3. Externe links: Onze communicatiekanalen kunnen links naar externe websites bevatten. Hecht heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud, nauwkeurigheid of veiligheid. Het volgen van links naar externe websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.
  4. Auteursrecht: Alle inhoud op de communicatiekanalen van Hecht, inclusief tekst, afbeeldingen en multimedia, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik, de reproductie of distributie van onze inhoud zonder uitdrukkelijke toestemming van Hecht is verboden.
  5. Contact: Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot onze informatie en diensten, nodigen we gebruikers uit om contact op te nemen via de contactgegevens die beschikbaar zijn op onze website.

Hecht
info@wijzijnhecht.nl

Instemming

Door gebruik te maken van de informatie en diensten van Hecht, stemt u in met deze proclaimer. We raden gebruikers aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor eventuele updates. Deze proclaimer is voor het laatst herzien op 18 september 2023.