Ik ben professional

Home » Ik ben professional

Samen maken we thuis veilig

Als professional ben je in de positie om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig te herkennen. En daar iets mee te doen. Lees op deze pagina hoe Veilig Thuis jou kan helpen als een dergelijke situatie zich voordoet.

Je kunt ons bereiken op 0800 2000. Buiten kantooruren zijn we alleen bereikbaar voor spoedsituaties.

Het verschil tussen een melding en een adviesvraag

Melding

Een melding doe je als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling; of als je hier een vermoeden van hebt. Veilig Thuis is wettelijk verplicht om deze in behandeling te nemen. Samen met betrokken personen en instanties onderzoeken we de situatie. Als het nodig is dan organiseren we hulp. De meldcode en het bijhorende afwegingskader helpt je om te bepalen of je een melding bij Veilig Thuis doet.

Advies

Je kunt Veilig Thuis ook om advies vragen. Wij denken met je mee en geven tips waarmee jij weer verder kunt. Een advies aanvraag is laagdrempeliger dan een melding. Na een adviesvraag wordt Veilig Thuis niet actief betrokken, tenzij je na je adviesgesprek besluit een melding te doen. Met het juiste advies kunnen we jou helpen om de situatie te verbeteren zodat we erger kunnen voorkomen. We raden iedere professional dan ook aan om bij twijfels in ieder geval te bellen voor advies.

Bekijk voorbeelden van situaties waarin we kunnen adviseren.
  • Je ziet dat een leerling door moeder naar school wordt gebracht terwijl ze dronken is. Je wilt dit bespreken, maar weet niet hoe. Wij helpen je op weg.
  • Je hebt een medisch achtergrond en wilt inhoudelijk advies. Overleg met onze vertrouwensarts of arts-assistent. Dat kan ook anoniem.
  • Je werkt in het lokale team van een gemeente en hebt te maken met een gezin dat veel problemen heeft. De kinderen lijken verwaarloosd te worden. Wij kunnen aansluiten bij een multidisciplinair overleg.
  • Je bent fysiotherapeut en ziet bij een patiënt blauwe plekken waar geen duidelijke verklaring voor is. Je hebt dit nog nooit aan de hand gehad en weet niet waar je goed aan doet. Wij denken met je mee en kunnen je helpen bij het volgen van de meldcode.
  • Je organiseert een informatiebijeenkomst voor ouders of collega’s over het veilig opgroeien van kinderen. Onze voorlichters kunnen langskomen om wat te vertellen over huiselijk geweld, kindermishandeling of één van onze andere expertisegebieden (link naar onderwerpen).

Neem contact op

Ben jij professional en maak jij je zorgen om iemand? Wij helpen je graag en denken met je mee. Ook als het niet meteen tot een melding hoeft te leiden.

Meer info

De Kinderombudsman

In 4 stappen naar het beste besluit voor het kind. Helpt professionals nóg beter om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan en hun belang scherp te blijven zien.

Ga naar: De Kinderombudsman opent in nieuw tabblad

Scholing en voorlichting

Wil je voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en over de meldcode? Wil je meer weten over partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Wij helpen je graag.

Scholing en voorlichting

MDA++

Soms zijn problemen in gezinnen zo ernstig, hardnekkig of complex dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling telkens weer terugkomt. De MDA++ aanpak kan dan voor een doorbraak zorgen.

Lees meer over MDA++ op de ZVH-site opent in nieuw tabblad

Signalen van geweld

Mishandeling of verwaarlozing is soms moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die op kunnen vallen. Ineens stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben op onlogische plekken. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Of mishandeling of verwaarlozing van een huisdier… Het kunnen allemaal signalen zijn dat het bij iemand thuis niet goed gaat.  

Veel gestelde vragen

Veilig Thuis pakt een melding altijd op. Het leidt echter niet altijd meteen tot een onderzoek. Op deze pagina leggen we uit wat iemand kan verwachten als er een melding gedaan wordt.

Als professional kan het moeilijk zijn om iemand te vertellen dat je een melding bij Veilig Thuis gaat doen. Wij helpen je graag om dit gesprek voor te bereiden. Lees onze tips over hoe je het gesprek kunt voeren. Ook mag je ons altijd bellen om het gesprek voor te bespreken.

Lees op onze website meer over de meldcode en afwegingskaders. Op de website van de Augeo Foundation is ook veel informatie te vinden over de meldcode en de afwegingskaders per beroepsgroep.

Als professional volg je de meldcode. Als daaruit blijkt dat een melding nodig is, dan moet je inderdaad een melding doen. Ook als er al hulp aanwezig is. En ook als je weet een andere organisatie ook een melding doet.

In ons werk gaat het altijd om mensen. Wij gaan zorgvuldig om met informatie over onze cliënten en hun situatie. Zeker als we informatie moeten delen met andere professionals. E-mails met vertrouwelijke informatie versturen wij beveiligd. Hiervoor gebruiken we Zivver. Dit programma versleutelt e-mails waarin cliëntgegevens staan, of gegevens die naar cliënten te herleiden zijn. Door die versleuteling zorgen we ervoor dat alleen wij en de ontvanger deze kunnen lezen, en niemand anders.

Heb je een bericht via Zivver gekregen, dan staat in die e-mail hoe je het bericht kunt openen. Kom je er niet uit? Kijk eens bij het helpcentrum van Zivver voor tips. En je kan ons ook altijd even bellen als je er echt niet uitkomt!

Je kunt erover praten met iemand die je vertrouwt. Samen bekijk je wat de beste volgende stap is. Ook kun je in gesprek gaan met degene waar je zorgen over gaan. En je kunt contact opnemen met ons, Veilig Thuis, om je verhaal te doen en samen te bekijken wat goed is om te doen. Lees er meer over op de pagina: Ik maak mij zorgen om iemand