Wat gebeurt er als ik contact opneem met Veilig Thuis?

Home » Wat gebeurt er als ik contact opneem met Veilig Thuis?

Maak jij je zorgen om de situatie bij jou thuis? Of bij iemand anders? Als je contact opneemt met Veilig Thuis, dan kijken we samen wat gedaan kan worden. Misschien vraag je je af wat er gebeurt als je ons belt of mailt. Op deze pagina leggen we uit wat je van ons kan verwachten.  

Dit kun je van ons verwachten

Als je contact met ons opneemt, dan:  

  • … luisteren we naar jouw verhaal 
  • … geven wij advies  
  • … zoeken we samen hulp als dat nodig is 

We luisteren naar jouw verhaal 

Wij horen graag van jou wat er aan de hand is. Om wie gaat het? Waar maak jij je zorgen om? Is het onveilig? Wat denk jij dat er nodig is om het weer veilig te maken?  

Je krijgt advies 

Wij denken met jou mee en geven je advies. We geven tips over wat je zelf kunt doen om de situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten en afspraken te maken. Als het nodig is, helpen we je beslissen of je een officiële melding wilt doen. Een melding kan helpen om de juiste hulp op gang te krijgen. 

Blijkt uit jouw verhaal dat het op dit moment niet veilig is? Dan kunnen onze collega’s meteen in actie komen om eerst de veiligheid te borgen. Let op: zit je een noodsituatie waar elke seconde telt, bel dan 112!  

We zoeken samen hulp 

Samen bekijken we of er professionele hulp nodig is. Wij bieden zelf geen hulp, maar kunnen die wel voor je organiseren. Daarvoor werken wij samen met veel verschillende organisaties. Denk aan de sociale wijkteams, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.  

Een melding doen

Je kunt ervoor kiezen om een melding te doen bij Veilig Thuis. Wij gaan dan onderzoeken wat er aan de hand is. We spreken met de persoon over wie het gaat, met bekenden en met professionals zoals school of de huisarts. We maken daarvan een verslag en dat bespreken we met de betrokken persoon. Is er geen sprake van een onveilige situatie, dan sluiten we de melding af. Als er wel sprake is van een onveilige situatie dan regelen we de hulp die nodig is om het beter te maken.   

Wat gebeurt er als ik een melding doe?

Als je besluit een melding te doen, dan is Veilig Thuis wettelijk verplicht om te onderzoeken wat er aan de hand is. Dat betekent dat we met andere mensen praten, zoals gezinsleden, politie, hulpverleners en eventueel andere bekenden. Lees meer over wat Veilig Thuis doet als er een melding wordt gedaan.  

Veelgestelde vragen

Veilig Thuis pakt een melding altijd op. Het leidt echter niet altijd meteen tot een onderzoek. Op deze pagina leggen we uit wat iemand kan verwachten als er een melding gedaan wordt.

Veilig Thuis wil zo open mogelijk werken. Dit betekent dat jouw naam bekend wordt gemaakt aan de mensen waarover je zorgen heeft. Dit noemen we een open melding. Wil je toch anoniem melden? Doe de melding dan telefonisch, dan kunnen we met jou doornemen welke informatie we kunnen bespreken met de mensen over wie je zorgen hebt. Wel informeren we hen dat er anoniem zorgen zijn gemeld en welke zorgen dat zijn.

Wij nemen elke melding in behandeling. Het is afhankelijk van de melding wat wij dan doen. Je leest meer over op de pagina: Er is een melding over mij gedaan

Je kunt erover praten met iemand die je vertrouwt. Samen bekijk je wat de beste volgende stap is. Ook kun je in gesprek gaan met degene waar je zorgen over gaan. En je kunt contact opnemen met ons, Veilig Thuis, om je verhaal te doen en samen te bekijken wat goed is om te doen. Lees er meer over op de pagina: Ik maak mij zorgen om iemand