Hulp bij

Home » Hulp bij

Vormen van geweld

Er zijn veel vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Bij Veilig Thuis hebben we expertise als het gaat om geweld dat voorkomt in gezinnen en relaties. Op de onderliggende pagina’s lees je wat deze vormen van geweld inhouden en wat de signalen zijn. Er staan verwijzingen naar andere organisaties en sites die zich er (ook) mee bezighouden.