Er is een melding over mij gedaan

Home » Er is een melding over mij gedaan

Dit kun je verwachten

Iemand maakt zich zorgen om jou. Hij of zij heeft contact met ons opgenomen. Of misschien heb je een melding gedaan over je eigen situatie. Wij leggen je graag uit wat je kunt verwachten.  

Samen kijken wat er aan de hand is

Er zijn mensen in jouw omgeving die zorgen hebben over de veiligheid bij je thuis. Daarom hebben zij contact met ons opgenomen. Meestal kunnen we vertellen wie de melding heeft gedaan. Soms blijft het anoniem.  

Samen met jou kijken we wat er aan de hand is. We horen graag jouw kant van het verhaal. Wij zijn wettelijk verplicht om te onderzoeken wat er aan de hand is. Als het inderdaad onveilig is, kijken we samen wat er nodig is om de situatie weer veilig te krijgen. En wie jou gaat helpen bij het maken en uitvoeren van een plan hiervoor.  

Hulp van anderen

Soms is er al hulp betrokken of is uit de melding meteen duidelijk welke hulpverlening er nodig is. Wij sturen de melding dan direct door naar de betreffende hulpverlener. Veilig Thuis is in dat geval maar kort betrokken.  

Mag ik een gesprek met Veilig Thuis opnemen?

Het verhaal van verschillende kanten

Wij praten met jou en eventuele andere gezinsleden. En met mensen die het belangrijk vinden dat het goed met jou gaat. Wat zijn de zorgen? Herken je ze? En zo ja, wat is er nodig om de situatie thuis weer veilig te krijgen? We praten ook met anderen om te vragen of zij zich zorgen maken. Denk bijvoorbeeld aan een wijkagent, een leraar of lerares, de huisarts, of iemand van de thuiszorg.  

We maken een verslag 

We hebben het verhaal dan van verschillende kanten gehoord. We maken daar een verslag van. Daarin staat ook of het bij jou thuis veilig genoeg is. Jij kan dit verslag lezen en jouw reactie hierop geven. En als het nodig is, dan kijken we samen naar oplossingen om het thuis veiliger te maken.  

Elke melding beoordelen

Veilig Thuis is wettelijk verplicht om elke melding te beoordelen. Dat betekent dat wij altijd uitzoeken: 

  • Of er sprake is van onveiligheid. 
  • Wat er nodig is om de zorgen weg te nemen. 
  • Wie het beste hulp kan bieden als dat nodig is. 

Als uit de gesprekken blijkt dat er geen sprake is van een onveilige situatie, dan sluiten wij de melding weer af.

Weer veilig maken

Als blijkt dat er sprake is van een onveilige situatie, dan moet er iets gebeuren.  

Hulpverlening inschakelen 

Soms is het meteen duidelijk wat er nodig is. In dat geval gaan we deze hulp voor je organiseren. We schakelen bijvoorbeeld het lokale team van de gemeente in om je te helpen. Of we kunnen je helpen om afspraken te maken met je partner, je ouders of je kinderen.  

Meer onderzoek doen 

Soms is de situatie ingewikkeld. Het is nog niet duidelijk genoeg wat er precies aan de hand is. Dat moeten we dan eerst beter onderzoeken. We gaan verder met jou en eventuele gezinsleden in gesprek. We praten ook met anderen die kunnen helpen de veiligheid te herstellen. Denk aan een professional zoals de huisarts, maar ook aan familieleden, buren, vrienden etc. Wij proberen dit altijd in overleg met jou te doen.  

We werken zoveel mogelijk samen met jou (en je gezin). Maar lukt dat niet, dan kunnen we ook onderzoek doen zonder dat jij het daarmee eens bent.  

Als het onderzoek is afgerond, bespreken we met jou wat daaruit is gekomen. En wat mogelijke oplossingen zijn om de situatie weer veilig te maken, en te houden.  

Met spoed actie ondernemen 

Soms blijkt uit de eerste informatie dat er iets ergs kan gebeuren als we niet meteen ingrijpen. Ons spoedteam kan dan meteen in actie komen, en komt vaak dezelfde dag nog bij jou langs om je te helpen. Heb je zelf het idee dat er iets ergs staat te gebeuren? Bel 112 als je in nood of gevaar bent.  

Samenwerken aan oplossingen

Veilig Thuis verleent zelf geen hulp. Wij schatten de situatie in en schakelen mensen in die je kunnen helpen. Wij werken samen met veel verschillende professionals zoals de hulpverleners van het lokale team, gespecialiseerde zorgverleners, artsen en scholen, politie, justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.  

Veel gestelde vragen

Iemand maakt zich zorgen om jou. Hij of zij heeft contact met ons opgenomen. Op deze pagina leggen we uit wat je kunt verwachten.  

Wij begrijpen heel goed dat het voor jou belangrijk is om op een later moment nog eens te horen wat er tijdens een gesprek besproken is. Het is mogelijk om de gesprekken bij Veilig Thuis Hollands Midden op te nemen (alleen geluid, geen beeld). Het is wel nodig dat we hierover duidelijke afspraken met elkaar maken. Lees vooraf de voorwaarden voor het opnemen van beeld en geluid en maak de nodige afspraken.

Veilig Thuis Hollands Midden mag niet besluiten om kinderen uit huis te halen. Sterker nog, wij helpen gezinnen juist om dat te voorkomen. Als het thuis onveilig is voor jouw kind, dan kunnen anderen jou helpen om het beter te maken. Ons doel is om dat voor elkaar te krijgen.

Soms is het heel erg mis in een gezin. Een rechter kan dan besluiten dat een kind (tijdelijk) ergens anders moet wonen. Veilig Thuis kan deze keuze niet zelf maken. Wel kan Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken om deze maatregel af te geven als dat nodig is voor de veiligheid van het kind.