Intieme terreur

Home » Intieme terreur

Intieme terreur is een zeer controlerende vorm van partnergeweld. De controlerende partner zal steeds meer en meer doen om de andere partner onder controle te krijgen en te houden. De controlerende partner gebruikt zijn fysieke en/of psychologische overmacht om de ander te bedreigen of te beschadigen met het doel de ander angstig te maken.

Het is een proces waarin de afhankelijkheid wordt vergroot en weerbaarheid wordt ondermijnd. Er is sprake van een continue dreiging, waardoor het slachtoffer in angst leeft en waar ook de kinderen onder lijden. Het gaat bij intieme terreur niet alleen om gedragingen, maar om een continu proces waarbij inbreuk gemaakt wordt op persoonlijke en vrijheidsrechten.

Hoe herken je intieme terreur?

Intieme terreur kan subtiel beginnen en heeft een geleidelijke overgang, waardoor samenwerking nodig is om de problematiek te herkennen. Intieme terreur kent een hoog risico op fysieke en psychische schade en zelfs fatale afloop.

Het psychologische geweld bestaat onder andere uit isoleren, bedriegen, vernederen en economisch afhankelijk houden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Isoleren: controleren met wie het slachtoffer omgaat, wanneer het slachtoffer buitenshuis mag zijn, wat het slachtoffer mag lezen; 
  • Financiële controle: afdwingen om te stoppen met werken; geen eigen bankrekening/inzicht in de financiën; 
  • Gebruik van dwang en dreiging: bedreigen van het slachtoffer en het uitvoeren van deze dreigementen. Dreigen om zelfmoord te plegen of meldingen bij instanties zoals Veilig Thuis; 
  • Gebruik van intimidatie: vernielen van eigendommen, laten zien van wapens, dreigen om een huisdier iets aan te doen. Gebruiken van lichaamstaal om te intimideren; 
  • Emotioneel geweld: zelfvertrouwen ondermijnen, uitschelden, manipuleren zodat alles haar schuld is, haar schuldig laten voelen; 
  • Minimaliseren, ontkennen en victim blaming: doen alsof het misbruik niets voorstelt/niet serieus nemen, ontkennen van het misbruik of de schuld weerleggen; 
  • Inzetten van de kinderen: dreigen om de kinderen af te nemen, kinderen betrekken in het misbruik van hun moeder. 

Dit kan Veilig Thuis Hollands Midden doen

Veilig Thuis Hollands Midden is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail op info@veiligthuishm.nl en via de chat op deze website. Dit kan ook anoniem. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Noodsituatie

Zit je in een noodsituatie en telt elke seconde? Bel 112. 

Ben je een professional?

Bekijk dan de meldcode en bedenk of je verplicht bent om een bepaalde situatie te melden bij Veilig Thuis.