Complexe scheidingen

Home » Complexe scheidingen

Complexe scheidingen

Als ouders scheiden, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor alle gezinsleden. Al helemaal als dit gepaard gaat met felle ruzies. Goed overleg tussen ouders is vaak niet meer mogelijk. We noemen het een ‘complexe scheiding’ als ouders en kinderen dit heftig en langdurig meemaken. Dit kan schadelijk en onveilig zijn voor opgroeiende kinderen en de ouders zelf.

Moeder knuffelt dochter

Hoe herken je een complexe scheiding?

Mensen uit de omgeving van een gezin kunnen signalen oppikken dat een kind of de ouders in de problemen zitten of zich niet goed voelen, zoals:

  • er lijkt sprake te zijn van geestelijke gezondheidsklachten, zoals angst, depressie en posttraumatische stress 
  • een kind wordt emotioneel verwaarloosd door één of beide ouders (met eenzaamheid tot gevolg): de ouder geeft geen of te weinig aandacht of steun aan het kind 
  • ouders doen tegenstrijdige beroepen op het kind, met als gevolg dat kinderen het gevoel krijgen dat zij niet loyaal kunnen/moeten zijn aan beide ouders, wat bij het kind tot grote twijfel leidt 
  • er zijn problemen op school of er lijken ontwikkelingsproblemen te zijn, zoals teruggetrokken gedrag en gedragsproblemen, moeite met gezag, moeite met de omgang met leeftijdgenoten, verslechterende schoolprestaties, en (seksueel) risicogedrag 
  • het kind lijkt zich verantwoordelijk te voelen (of te worden gemaakt) voor het geluk van de ouders 
  • er zijn steeds terugkerende ruzies en moeilijke gesprekken tussen beide ouders (en eventueel hun familie, vrienden, kennissen, enz.) 
  • er zijn problemen of zorgen over de opvoeding of het gedrag van het kind (die verband kunnen houden met de scheiding van de ouders) 
  • een specifiek en laat teken van een complexe scheiding is ouderafwijzing of oudervervreemding, waarbij het kind één van de ouders volledig afwijst en als het ware partij kiest voor de andere ouder 

Wat kun je doen bij een complexe scheiding? 

Als je je zorgen maakt om een kind of zijn opvoeders, praat erover met iemand die je vertrouwt. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Iemand anders kijkt misschien op een heel andere manier naar de situatie. Samen kun je bespreken wat je het beste kunt doen. 

Dit kan Veilig Thuis Hollands Midden doen

Veilig Thuis Hollands Midden is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail op info@veiligthuishm.nl en via de chat op deze website. Dit kan ook anoniem. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Noodsituatie

Zit je in een noodsituatie en telt elke seconde? Bel 112.

Ben je een professional?

Bekijk dan de meldcode en bedenk of je verplicht bent om een bepaalde situatie te melden bij Veilig Thuis.

Veelgestelde vragen

Je kunt contact met Veilig Thuis opnemen voor advies. Samen kijken we wat jij zelf kunt doen, of er hulp nodig is en of melden noodzakelijk is.

Veilig Thuis heeft geen zeggenschap over zorg- en omgangsregelingen. Wel kunnen kijken samen met jou kijken of er sprake is van een onveilige thuissituatie en beoordelen wat er nodig is om dat op te lossen.

De signalen voor kinderen in een complexe scheiding (of: conflictscheiding) zijn vergelijkbaar met de signalen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Omdat de gevolgen voor kinderen van een conflictscheiding ernstig kunnen zijn, valt dit ook onder een vorm van kindermishandeling. Als daar sprake van is (of er is een vermoeden), dan kan Veilig Thuis ingeschakeld worden. Natuurlijk is niet bij elke moeilijke scheiding sprake van kindermishandeling. Toch zien wij de laatste jaren steeds vaker dat complexe scheidingen zo heftig zijn, dat ouders niet zien dat dit ten koste gaat van de kinderen. Dat is meestal niet bewust en niet met opzet, maar het kan wel erg onveilig en schadelijk zijn voor opgroeiende kinderen.

Iemand die bezorgd is over de kinderen in een scheiding kan dat met Veilig Thuis bespreken. Denk aan een leraar van school, een familielid of een buur. Veilig Thuis luistert naar jouw verhaal, geeft advies en ondersteunt bij het zoeken naar hulp. Er is niet altijd meteen duidelijk wat er precies speelt. Soms volgt er dan eerst een onderzoek vanuit Veilig Thuis of kunnen er afspraken met ouders of verzorgers gemaakt worden.

Naar alle veelgestelde vragen