Stalking door ex-partners

Home » Stalking door ex-partners

Stalking is iemand bewust de hele tijd lastigvallen waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. De stalker kan een ex-partner zijn. Je relatie is voorbij, maar je ex-partner lijkt dat niet te willen accepteren. De stalker maakt gebruik van jullie kinderen om te proberen jullie relatie te herstellen. Maar het kan ook gaan om een kennis, collega, leidinggevende, of een buurman.

Hoe herken je stalking?

Als iemand regelmatig door dezelfde persoon op straat wordt achtervolgd of plots veel toevallige ontmoetingen met die persoon heeft, kunnen dat signalen zijn van stalking. Ook als iemand vaak vervelende e-mails en berichten stuurt of ongevraagd cadeaus geeft, kan dit als stalking gezien worden. Alles wat iemand doet om een ander lastig te vallen en daarmee te intimideren kunnen signalen zijn van stalking. De stalker kan het slachtoffer ook bedreigen of zeggen dat hij of zij het slachtoffer nooit meer met rust zal laten.

Signalen van stalking:

De soorten stalking die hieronder genoemd worden kunnen ook signalen zijn van stalking. De stalker kan:

  • opwachten, bespieden of achtervolgen 
  • de hele tijd ongewenste brieven, e-mails, telefoontjes, sms-jes en social mediaberichten sturen. Wanneer de stalker elektronische middelen gebruikt om te stalken, bijvoorbeeld bellen of whatsappen, noemen we dat cyberstalking. 
  • met geweld dreigen 
  • leugens of roddels verspreiden over de persoon die gestalkt wordt of zijn of haar familie 
  • eigendommen vernielen of beschadigen 
  • bestellingen doen op de naam van de persoon die gestalkt wordt 
  • kinderen, familie, vrienden of collega’s van de persoon die gestalkt wordt, ook lastiggevallen 
Vrouw en kind kijken uit het raam.

Wat kun je doen tegen stalking?

Heb jij te maken met een stalker? Misschien twijfel je wel of dat zo is. Want wanneer is iets stalking en wanneer wil iemand gewoon heel graag bij je zijn? Ook als je twijfelt is het belangrijk dat je er met iemand over praat die jij vertrouwt. Bijvoorbeeld iemand uit je familie of een hele goede vriend of vriendin. Blijf er niet alleen mee rondlopen. Praten met iemand in jouw omgeving is een belangrijke eerste stap. Samen kun je kijken wat er aan de hand is en beslissen wat je kunt doen. 

Wees duidelijk naar de stalker toe

Vertel de stalker duidelijk wat je wilt en vooral wat je niet wilt. Zorg dat je een bewijs hiervan bewaart, bijvoorbeeld een aangetekende brief. Blijf verder consequent± nee is nee. Ga nooit in op voorstellen of eisen van de stalker. Stalkers houden zich niet aan de gemaakte afspraken. Ga ook nooit een gesprek aan met de stalker. Ook niet als iemand wil bemiddelen. In het bijzijn van anderen gaat een bemiddeling vaak goed, maar daarna gaat het stalken vaak door.

Maak het de stalker niet makkelijk

Ga na wat je kunt doen om jezelf veilig te houden en de stalker zo veel mogelijk op afstand te houden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat jouw profielen op social media privé zijn, zodat de stalker jouw activiteiten niet kan zien. Zorg er ook voor dat de stalker geen toegang heeft tot jouw accounts en apparaten en dat de stalker jouw huis niet binnen kan komen. 

Bewaar bewijs en berichten

Ga na wat je kunt doen om jezelf veilig te houden en de stalker zo veel mogelijk op afstand te houden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat jouw profielen op social media privé zijn, zodat de stalker jouw activiteiten niet kan zien. Zorg er ook voor dat de stalker geen toegang heeft tot jouw accounts en apparaten en dat de stalker jouw huis niet binnen kan komen. 

Zoek je hulp bij het doen van aangifte?

Voor hulp kun je terecht bij Slachtofferhulp Nederland. Om aangifte te doen bij de politie kun je contact opnemen met het landelijk politienummer: 0900-8844. Wanneer je aangifte doet, geeft dit de politie de mogelijkheid om het strafbare feit (de stalking en/of bedreiging) te onderzoeken en te stoppen. Als slachtoffer kun je zelf aangifte doen, maar ook mensen in jouw omgeving kunnen aangifte doen.

Stopgesprek

De politie kan, als de stalking nog niet lang aan de gang is en nog niet is geëscaleerd, een stopgesprek voeren met de stalker. Uit ervaring blijkt dat veel stalkers stoppen na zo’n gesprek. Je kunt deze mogelijkheid met de politie bespreken. Meestal is het de wijkagent die zo’n gesprek met de stalker voert.

Beveiliging

Door aangifte te doen bij de politie kan de persoon die jou lastigvalt een contact- of een straatverbod krijgen. Bij ernstige bedreigingen kun je jouw woning ook elektronisch laten beveiligen met het alarmsysteem AWARE. Met dit alarmsysteem maak je met één druk op de knop verbinding met de politie en Veilig Thuis Hollands Midden. Kijk hier voor meer informatie over AWARE.

Dit kan Veilig Thuis Hollands Midden doen

Veilig Thuis Hollands Midden adviseert en helpt in situaties waarin de stalker een ex-partner is, en situaties waarin de gestalkte persoon op één of andere manier (in gezinsverband) afhankelijk is van de stalker. Veilig Thuis Hollands Midden is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en mensenhandel. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail op info@veiligthuishm.nl en via de chat op deze website. Dit kan ook anoniem. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Noodsituatie

Zit je in een noodsituatie en telt elke seconde? Bel 112. 

Ben je een professional?

Bekijk dan de meldcode en bedenk of je verplicht bent om een bepaalde situatie te melden bij Veilig Thuis.