Ouderenmishandeling

Home » Ouderenmishandeling

Iemand waar je (deels) afhankelijk van bent, zoals een familielid, mantelzorger of professional, mishandelt je, verwaarloost je, of maakt misbruik van jouw geld en bezittingen.

Oorzaken ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling gebeurt niet altijd met kwade opzet. Soms komt het voort uit onmacht of overbelasting van degene die voor de oudere zorgt. Ook wel de mantelzorger genoemd. De zorg is zo zwaar dat deze mantelzorger niet meer ziet dat grenzen overschreden worden. Overbelaste mantelzorgers geven niet makkelijk toe dat ze de zorg eigenlijk niet (meer) aankunnen. Soms is er juist wel sprake van opzet, bijvoorbeeld bij financieel of seksueel misbruik.

Ouderenmishandeling komt op allerlei manieren voor

Ouderenmishandeling omvat alle uitingen van geweld, of het nalaten van handelen, tegen ouderen binnen een afhankelijkheidsrelatie. Specifieke vormen zijn: 

 • lichamelijk geweld (bijvoorbeeld vastbinden of extra medicatie geven) 
 • psychisch geweld (bijvoorbeeld uitschelden of vernederen) 
 • seksueel geweld of misbruik (bijvoorbeeld de oudere betasten tijdens het douchen) 
 • verwaarlozing (bijvoorbeeld niet voldoende zorg geven) 
 • financieel misbruik (bijvoorbeeld geld van de oudere voor zichzelf gebruiken). 

Hoe herken je ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Vaak begint ouderenmishandeling met kleine handelingen. Het lijkt dan misschien onschuldig, maar er is een risico dat het steeds erger wordt. Ouderen laten vaak niet merken dat ze met mishandeling te maken hebben. Uit angst of schaamte of omdat ze daar niet meer toe in staat zijn. Bovendien weten ze vaak niet bij wie ze terecht kunnen. Ook voor mensen in de omgeving van ouderen is het lastig om ouderenmishandeling te herkennen. En om er een gesprek over te beginnen. Ze twijfelen vaak of hun vermoedens wel kloppen.

Signalen van ouderenmishandeling kunnen zijn

 • zichtbaar letsel; 
 • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking; 
 • onsamenhangende verklaringen over verwondingen; 
 • depressies of onverklaarbare angst; 
 • schichtig of teruggetrokken gedrag; 
 • onverklaarbare uitgaven; 
 • onbetaalde rekeningen en aanmaningen; 
 • lege koelkast. 

Wat kun je doen bij ouderenmishandeling?

Als u de oudere bent

Voelt u zich niet veilig of heeft u twijfels over hoe u behandeld wordt? Praat erover met iemand die u vertrouwt, zoals een familielid, buurman, of uw huisarts. Het delen van uw zorgen is de eerste stap naar een oplossing. Als u zich zorgen maakt en niet weet wat u moet doen, kunt u altijd contact opnemen met Veilig Thuis, ook anoniem. Samen kunnen we uw situatie bespreken en bekijken wat de beste vervolgstappen zijn.

Als je omstander bent

Het kan lastig zijn om te erkennen dat een oudere mogelijk slachtoffer is van mishandeling. Toch is het belangrijk om je zorgen te delen. Praat erover met iemand in jouw omgeving die de oudere ook kent. Ook het bespreken van je zorgen met de oudere zelf is van waarde, zelfs als dit moeilijk is. Samen met professionals kunnen jullie de volgende stappen bespreken om de situatie aan te pakken.

Als je pleger bent

Als je denk dat je zelf aan ouderenmishandeling hebt bijgedragen, kan het moeilijk zijn om hierover te praten. Toch is het belangrijk om hulp te zoeken. Dit kan bijvoorbeeld bij Veilig Thuis, eventueel anoniem. We kijken samen naar de beste manier om je te ondersteunen.

Noodsituatie

Zit je in een noodsituatie en telt elke seconde? Bel 112.

Dit kan Veilig Thuis Hollands Midden doen

Veilig Thuis Hollands Midden is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Als je je onveilig voelt of zorgen maakt om iemand anders dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch (0800 2000), per e-mail op info@veiligthuishm.nl en via de chat op deze website. Dit kan ook anoniem. Je krijgt advies van een deskundige medewerker die aandachtig naar je verhaal luistert, vragen stelt en die jouw vragen beantwoordt.

Ben je een professional?

Bekijk dan de meldcode en bedenk of je verplicht bent om een bepaalde situatie te melden bij Veilig Thuis.