Home » Ik ben professional » Voorlichting en scholing

Voorlichting en scholing

Wil je een voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis en de rol van de wet meldcode daarin? Wil je meer weten over partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Voor deze vragen kun je terecht bij Veilig Thuis Hollands Midden. 

Kennisoverdracht en ondersteuning 

Veilig Thuis biedt korte voorlichting, workshops en gastlessen van maximaal twee uur. We geven dan informatie over de werkwijze van Veilig Thuis en over de onderwerpen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Bij uitzondering bieden wij specifieke trainingen aan.  

Ons aanbod is er primair voor beroepskrachten die onder de reikwijdte van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen en werkzaam zijn in de regio Hollands Midden. Ook vrijwilligers en studenten kunnen een voorlichting aanvragen. Als we niet aan je vraag kunnen voldoen, denken we graag met je mee en kunnen we contactgegevens geven van goede (freelance) trainers. 

Wij willen bewustwording creëren, kennis overdragen en handelingsmogelijkheden aanreiken, afgestemd op de beroepspraktijk. Samenwerking gebaseerd op partnerschap staat daarbij voorop. In principe vindt de voorlichting of scholing plaats op locatie bij de opdrachtgever. 

Meer info

Kunnen we jou helpen met onze kennis en ervaring? Vraag onze voorlichters naar de mogelijkheden!