Complimenten en klachten

Home » Contact » Complimenten en klachten

Heb je een compliment of idee?

Heb je een klacht, idee of compliment over de dienstverlening van Veilig Thuis? Wij horen het graag. Een compliment of idee over hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, kun je mondeling aan ons of via info@veiligthuishm.nl laten weten. Wij zorgen dat jouw compliment bij de juiste medewerker komt en bekijken wat wij met jouw idee kunnen doen.  

Klacht indienen

Het kan zijn, dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij horen dit graag, zodat we ervan kunnen leren. Probeer er in eerste instantie samen met de medewerker of de leidinggevende uit te komen. Wil je liever een klacht indienen? Dat kan met dit klachtenformulier, via klachtenopvang@wijzijnhecht.nl of met een brief. Deze wordt behandeld door de klachtenfunctionaris van Hecht, waar Veilig Thuis onderdeel van is.  

Het adres is: 

Hecht 
T.a.v. de klachtenfunctionaris 
Postbus 121 
2300 AC Leiden 

Om je klacht te kunnen behandelen hebben wij je naam en adres nodig. We willen ook een omschrijving van het gedrag en/of de handeling waarover de klacht gaat. Geef als het kan ook de datum waarop de klacht is ontstaan en de betrokken medewerker(s) aan ons door. Anonieme klachten behandelen wij niet. Deze worden wel geregistreerd. 

Klachtenfunctionaris

Na het indienen van je klacht neemt de klachtenfunctionaris van Hecht contact met je op. De operationeel manager bespreekt met je hoe je klacht wordt behandeld. Binnen zes weken wordt jouw klacht door de klachtenfunctionaris afgehandeld. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd.

Niet eens met de afhandeling van jouw klacht?

Als je het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kun je je klacht aan een (externe) klacht- en/of geschilleninstantie voorleggen. Welke instantie dit is, is afhankelijk van de wettelijke basis waaronder de dienstverlening valt. De klachtenfunctionaris kan je hierover adviseren.

Klachtenregeling

Wil je meer weten over de behandeling van klachten? Veilig Thuis maakt deel uit van Hecht en valt onder de Klachtenregeling van Hecht

Klachtencommissie Veilig Thuis

Klachten over Veilig Thuis Hollands Midden kunnen direct of na een traject bij de klachtenfunctionaris voorgelegd worden aan de Klachtencommissie Veilig Thuis. Dit is een onafhankelijke commissie die jou en de betrokken medewerkers(s) uitnodigt voor een hoorzitting. Vervolgens brengt de klachtencommissie een (niet-bindend) advies uit aan de directeur van Hecht en informeert je over dit advies. De directeur beslist over welke maatregelen we mogelijk gaan nemen. Hierover ontvang je een brief van de directie. Deze procedure neemt meer tijd in beslag. Je moet rekenen op ongeveer tien weken.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon 

Wil je bijgestaan worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon? Dan kun je contact opnemen met Jeugdstem. Jeugdstem ondersteunt bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten en begeleidt het traject naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is er voor alle betrokkenen bij Veilig Thuis: kinderen, jongeren, ouders, volwassenen en ouderen als ook professionals.  

Jeugdstem is te bereiken via info@jeugdstem.nl en telefoon 088-5551000. Meer informatie over de vertrouwenspersonen en wat zij voor u kunnen betekenen vindt u op de website van Jeugdstem.