Gratis bereikbaar op 0800 2000

Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terecht komen. Informatie over het proces kan op zo’n moment rust en vertrouwen bieden. Een van de doelen binnen het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen is  de keten inzichtelijk te maken aan de hand van beeldmateriaal. Vanuit deze gedachte zijn praatplaten ontwikkeld, samen met kinderen en ouders en de partijen die actief zijn in de Jeugdbeschermingsketen.

Praatplaat Veilig Thuis

 

Het is de bedoeling dat de hulpverlener de praatplaten mondeling toelicht. De praatplaat ‘Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat’ dient als overkoepelende praatplaat. Deze plaat geeft een (visuele) uitleg over de mogelijke routes die kinderen en ouders kunnen doorlopen in de Jeugdbeschermingsketen. Daarnaast zijn er ook per organisatie praatplaten ontwikkeld, zoals die hierboven over Veilig Thuis. De platen geven ieder voor zich, inzicht over de werkwijze en wat je kan verwachten als er betrokkenheid is van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, de Gecertificeerde Instelling, de Sociale Wijkteams, het AKJ en de Rechtspraak. In sommige gevallen wijkt de lokale situatie iets af; dit kan in de toelichting aan ouders en kinderen worden uitgelegd.

Alle praatplaten zijn hier te vinden.