Home » Hoe vertel ik dat ik ga melden bij Veilig Thuis
Hoe vertel ik dat ik ga melden bij Veilig Thuis

Hoe vertel ik dat ik ga melden bij Veilig Thuis

Als professional kan het moeilijk zijn om iemand te vertellen dat je een melding bij Veilig Thuis gaat doen over zijn of haar situatie. In deze blog geeft Veilig Thuis Hollands Midden tips en advies om dit gesprek zo goed mogelijk te voeren. Daarnaast kun je als professional ook altijd even contact opnemen met Veilig Thuis Hollands Midden, wij denken graag met je mee!

Hoe vertel ik dit?

Veilig Thuis Hollands Midden heeft voorbeeldzinnen verzameld die professionals kunnen gebruiken om uitleg te geven aan hun cliënt over hun melding.

Kies een zin die past bij de situatie. Let op: het zijn voorbeeldzinnen. Elke situatie is anders. Het script is niet in een bepaalde volgorde geschreven. Haal er vooral uit wat bij jou past. Twijfel je nog? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Wij denken met je mee.

In dit script komen de volgende vragen aan de orde

 1. Hoe vertel ik waarom ik een melding moet doen?
 2. Hoe leid je het gesprek in en vertel je de ander waarom je hem/haar/hen hebt uitgenodigd?
 3. Vertellen over de melding, terwijl je ook hulp inzet
 4. Vertel dat je contact op gaat nemen met Veilig Thuis
 5. Hoe leg ik uit wat Veilig Thuis is?
 6. Hoe leg ik uit wat cliënten van Veilig Thuis kunnen verwachten?
 7. Hoe leg ik uit wat de Wet meldcode is?

Hoe vertel ik waarom ik een melding moet doen?

Als er sprake is van onveilige situaties, zoals bij jullie het geval is, dan zijn wij wettelijk verplicht contact op te nemen met Veilig Thuis. Hierbij wil ik u vertellen dat ik aan Veilig Thuis doorgeef dat ik er vertrouwen in heb dat ons traject gaat werken. Wat u hierbij helpt is dat Veilig Thuis door deze melding weet dat ik bij jullie betrokken ben. Als een andere organisatie een melding doet, dan kan Veilig Thuis ons daar zo snel mogelijk bij betrekken.

Wat we willen is dat het veilig wordt en blijft voor iedereen. Door ervaring en uit onderzoek hebben we geleerd dat gezinnen waarbij het onveilig was er van alles gedaan werd, maar dat het na een jaar niet veiliger was. Dat willen we nu anders. Een van de manieren om dit te veranderen is om onveiligheid te melden bij Veilig Thuis (zie ander kopje voor uitleg over Veilig Thuis).

In onze organisatie is het gebruikelijk dat deze problematiek gemeld wordt bij een organisatie buiten deze school/ziekenhuis (vul in). Deze organisatie kan contact met u opnemen 2

De rijksoverheid heeft organisaties als die van ons opgelegd dat als we deze problematiek tegenkomen, we dit melden bij een organisatie buiten dit lokale team/kinderopvang (vul in)

Als docent/verpleegkundige/(vul eigen beroep in) val ik onder de Wet meldcode. Door deze meldcode moet ik wat u vertelt melden bij Veilig Thuis. Dit betekent dat Veilig Thuis mee gaat denken over de situatie en mogelijk aanvullend advies heeft.

Hoe leid je het gesprek in en vertel je de ander waarom je hem/haar/hen hebt uitgenodigd?

Fijn dat we met elkaar kunnen spreken. De reden dat ik u/je/jullie hebt uitgenodigd is het volgende.

Benoem de feiten

 • De afgelopen tijd hebben we het volgende afgesproken …. (vul doel/afspraak/actie in). Het lukt niet om dit uit te voeren/vol te houden/… (vul concreet in).

In geval van afwegingsvraag 2

 • Bij acute onveiligheid: ‘U vertelt/ik hoor van… dat het volgende bij u heeft plaats gevonden. [noem concreet voorbeeld].
 • Bij structurele onveiligheid: ‘De afgelopen periode is een moeilijke tijd voor u en uw gezin geweest. Ik zie/hoor dat het niet lukt om de situatie te veranderen. [noem concreet voorbeeld].

In geval van afwegingsvraag 3

 • Ik zie dat u uw best doet (en uw gezin draaiend probeert te houden). [noem concreet wat je ziet]. Desondanks zie ik dat het voor u/uw partner/uw familielid/uw kinderen onveilig blijft [noem concreet voorbeeld]. Ik denk dat het belangrijk is dat u/uw partner/uw familielid/uw kinderen de juiste hulp krijgen. Ik kan u deze hulp niet bieden.

In geval van afwegingsvraag 4

 • Ik zie dat u uw best doet (en uw gezin draaiend probeert te houden). Ik zie ook dat, ondanks dat we hebben afgesproken om hulp in te zetten, het u niet lukt om de hulpverlener binnen te laten/afspraken uit te voeren/afspraken na te komen [noem concreet voorbeeld]. Het blijft voor u/uw partner/uw familielid/uw kinderen onveilig [noem concreet voorbeeld].
 • We hebben het volgende afgesproken: [noem concreet voorbeeld /veiligheidsafspraak]. Het is niet gelukt om de hulpverlener binnen te laten/de afspraak uit te voeren/de afspraak na te komen. Het blijft voor u/uw partner/uw familielid/uw kinderen onveilig [noem concreet voorbeeld].

In geval van afwegingsvraag 5

 • Afgelopen periode is er een plan gemaakt en hebben we met elkaar ons best gedaan om de situatie te verbeteren/veilig te maken. We hebben het volgende afgesproken:… [noem concreet voorbeeld]. Het is niet gelukt om … [noem concreet voorbeeld] waardoor de situatie voor u/uw partner/uw familielid/uw kinderen niet voldoende is verbeterd. Hoewel wij met elkaar ons best doen, is het nog niet veilig genoeg.
 • Afgelopen periode is er een plan gemaakt. We hebben het volgende afgesproken:… [noem concreet voorbeeld]. Het is niet gelukt om … [noem concreet voorbeeld] waardoor de situatie voor u/uw partner/uw familielid/uw kinderen niet voldoende is verbeterd. Het is het nog niet veilig genoeg.

3. Vertellen dat je gaat melden bij Veilig Thuis op afwegingsvraag 2, terwijl je ook hulp inzet

 • Bij acute of structurele onveiligheid en inzetten effectieve hulp: Als dit gebeurt zijn wij verplicht om bij Veilig Thuis een melding te doen. Ook al gaan we daarnaast ook hulp inzetten. Veilig Thuis kijkt mee of de hulp die wij inzetten gaat zorgen voor veiligheid. Daarnaast kunnen wij van Veilig Thuis aanwijzingen krijgen over hoe wij samen de situatie nog veiliger kunnen maken voor u/uw partner/uw familielid/uw kinderen.

Mogelijke vervolgzinnen:

 • De melding Veilig Thuis is schriftelijk. Wanneer u wilt, kunt u de melding lezen en aanvullen voordat ik deze verstuur.
 • De melding Veilig Thuis is schriftelijk. Wanneer u wilt, kunnen we samen Veilig Thuis bellen, zodat u direct weet wat er verder gaat gebeuren en wat ik met hen overleg.
 • Ik zal zeker in de melding zetten dat ik verwacht dat de hulp die gaat komen, helpt om de situatie veilig te maken.
 • Ik neem in de melding mee dat wij hebben besproken dat u de hulp aanvaart en zich hiervoor wilt inzetten. U neemt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uzelf/uw partner/uw familielid/uw kinderen.
 • Ik geef bij Veilig Thuis aan dat ik er vertrouwen in heb dat ons traject gaat werken.

4. Vertel dat je contact op gaat nemen met Veilig Thuis

 • Wanneer dit gebeurt, zijn wij verplicht om contact op te nemen met Veilig Thuis. Ik ga daarom contact opnemen met Veilig Thuis. Zij kunnen samen met u en met ons meedenken hoe het voor uw gezin en de kinderen beter kan worden.
 • Wanneer in een gezin deze situaties zich regelmatig/terugkerend voordoen, zijn wij verplicht om contact op te nemen met Veilig Thuis. Ook al zie ik dat u de situatie graag wilt veranderen, het lukt niet. Veilig Thuis kan meedenken hoe de situatie kan veranderen, zodat het met u/uw partner/uw familielid/uw kinderen beter gaat.

5. Hoe leg ik uit wat Veilig Thuis is?

Deze organisatie heet Veilig Thuis. Weet u wat Veilig Thuis is?

Veilig Thuis is een organisatie voor iedereen, kinderen, volwassenen en ouderen, die in een onveilige situatie verkeert. Het kan gaan om zorgen over lichamelijke onveiligheid, een onveilige leefomgeving, maar ook emotionele of financiële onveiligheid of ontbreken van goede zorg. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. 4

Vragen die je eventueel kunt stellen aan je cliënt

 • Hoe is dit voor u om te horen?
 • Wat vindt u ervan dat ik dit ga doen?
 • Kunt u met de informatie uit de voeten?

6. Hoe leg ik uit wat cliënten van Veilig Thuis kunnen verwachten?

Veilig Thuis verzamelt signalen en denkt mee over de melding en adviseert ons over de situatie als ze denken dat het nodig is.

U ontvangt in ieder geval een brief van Veilig Thuis, waarin zij aangeven dat zij de melding hebben ontvangen en wat ze daarmee hebben gedaan. Misschien nemen ze nog contact met u op. Het kan ook zijn dat ze aan ons laten weten dat zij in gesprek gaan met u om na te gaan wat verder nodig is. Of het kan zijn dat Veilig Thuis geen contact opneemt, omdat wij samen een goed plan hebben om het veiliger bij jullie te krijgen en dat jullie je hiervoor willen inzetten.

Het is mogelijk dat Veilig Thuis inschat, met de ervaring die zij hebben, dat het traject dat wij zijn gestart niet genoeg is. Als dat zo is, dan nemen ze contact op met u om u te vertellen wat ze wel denken dat nodig is.

Veilig Thuis komt zeker niet altijd in actie. Bij hen wordt alles gemeld wat met mogelijke onveiligheid te maken heeft. In 2018 heeft Veilig Thuis in deze regio 5160 meldingen binnengekregen.

7. Hoe leg ik uit wat de Wet meldcode is?

Zal ik u kort uitleggen wat die Wet meldcode eigenlijk is? Dit is een stappenplan waarin staat wat ik als professional moet doen als ik signalen binnenkrijg over onveiligheid. Een van de stappen is dat ik met u in gesprek ga over deze signalen/de zorgen die ik heb. En welke vervolgstappen er dan moeten worden genomen.